Щербанюк Оксана Володимирівна

  1. Oksana V. Shcherbanyuk.. Protecting Fundamental Rights within the European Union. International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Special Issue 1, 2020, pp. 141-153. (SCOPUS)
  2. SHCHERBANYUK, Oksana. Problems of Implementation of the Constitutional Complaint in Ukraine and Ways to Resolve them. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 586 – 597, mar. 2020. ISSN 2068-696X. doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).29. (SCOPUS) https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125

Статті у фахових виданнях України:

  1. Щербанюк О.В. Оригінальне наукове видання «Право у сучасному політичному житті України» // Публічне право № 1 (37) / 2020. С. 205-208.
  2. Щербанюк О.В. Проблеми реалізації конституційної скарги в Україні та шляхи їх вирішення // Часопис Київського університету права. 2020/1. С. 93–99.
  3. Оксана Щербанюк. Європейські стандарти доступу до адвокатської діяльності // Право України. 2019. № 12. С. 70-83.
  4. Щербанюк О. Права людини і національна безпека: проблеми забезпечення Конституційним Судом України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему:«Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 2019 – С. 368-376.
  5. Scherbanyuk O. Competitive Selection of Judges: Problems of Constitutional Realization. Yearbook of Ukrainian law, 2019 – №11 – 472p.
  6. Оксана Щербанюк. Теорія цінностей та практика конституційного правосуддя // Публічне право. Спеціальний випуск. 2018. С. 213–218.
  7. Оксана Щербанюк. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії. Право України. 2018. № 12. С. 77–91.
  8. О. Щербанюк. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації. Право України. 2018. № 3. С. 92-109.
  9. Щербанюк О.В. Самостійність і незалежність судової влади як умова конституційно-правового прогресу // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – Випуск 7. – С. 79-82.
  10. Щербанюк О. В. Судове право: пошук концепції // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – Випуск 6. – С. 115-119.
  11. Щербанюк О., Гріненко О. Правові доктрини як фундамент розвитку юридичної науки // Право України. 2015. № 9. – С. 201-204.
  12. Щербанюк О.В. Становлення концепції судового права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 32. – Том 1. – С. 157-160.
  13. Щербанюк О.В. Проблема досягнення реальних умов здійснення суверенної волі народу: конституційно-правовий аспект // Право і суспільство. Науковий журнал. 2015. – № 3. – С. 37-41.
  14. Shcherbanyuk Oksana V. Autonomy and Independence of the Judiciary as a Condition for Achieving the Balance between Public and Private Interests // Журнал східноєвропейського права. 2015. – № 20. – С. 14-19.
  15. Щербанюк О. В., Турман Н. О. Проблеми застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 31-39.
  16. Щербанюк О.В. Судово-правова політика України: питання теорії та практики // Журнал східноєвропейського права. 2015. № 19. – С. 21-26.
  17. Щербанюк О.В. Виникнення поняття «правова позиція Конституційного Суду України» // Порівняльно-аналітичне право. Ужгород: Ужгородський національний університет. № 3, 2015. – С. 68-71.
  18. Щербанюк О.В. Конституційний принцип участі народу у здійсненні правосуддя // Електронне наукове видання «Юридичний науковий журнал». 2015. -№ 2. – С. 45-48.
  19. Щербанюк О.В. Роль Конституційного Суду України в забезпеченні конституційної законності: проблеми та шляхи її вирішення // Право і суспільство. Науковий журнал. 2014. № 6-2. – С. 21-27.
  20. Щербанюк О.В. Конституційний світогляд як основа ідентифікації української нації//Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2014. – 560- 564.
  21. Щербанюк О.В. Принцип народного суверенітету у формуванні зовнішньої політики в умовах конституційної модернізації та інтеграції України в ЄС // Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 3. – С. 112-115.
  22. Щербанюк О.В. Забезпечення народного суверенітету в умовах європейської інтеграції України (конституційно-правовий аспект) / О.В. Щербанюк //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 660: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 38-43.
  23. Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії. / О.В. Щербанюк//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1077. Серія «ПРАВО». Випуск № 15, 2013 рік. – С. 53-57.
  24. Щербанюк О.В. Проблема гарантій досягнення вищої мети народного суверенітету у правах і свободах людини / О.В. Щербанюк // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 4. –К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 408-412.
  25. Щербанюк О.В. Конституційне оновлення форм реалізації народом суверенної влади в Україні / О.В. Щербанюк // Публічне право. – К., 2013. – № 3 (11). – C. 23-30.
  26. Щербанюк О.В. Роль виборчого законодавства у забезпеченні легітимності виборних органів державної влади / О.В. Щербанюк // Право України. – 2013. – № 5. – С. 158-164.
  27. Щербанюк О.В. Народний суверенітет у формуванні конституційно- правової зовнішньої і внутрішньої політики держави / О.В. Щербанюк // Публічне право. – 2013. – № 2 (10). – C. 43-50.
  28. Щербанюк О.В. Принципи транспарентності та гласності як реальні умови здійснення народовладдя / О.В. Щербанюк // Часопис Київського університетуправа. – 2013. – № 3. – С. 98-101.
  29. Щербанюк О.В. Народна правотворча ініціатива як перспективний інститут прямої демократії в Україні / О.В. Щербанюк // Порівняльно-аналітичне право. 2013. – № 3-2. – С. 97-100.
  30. Щербанюк О.В. Мирні зібрання як форма безпосереднього здійснення народом своєї суверенної влади / О.В. Щербанюк // Порівняльно-аналітичне право. 2013. – № 3-1. – С. 104-108.
  31. Щербанюк О.В. Проблеми конституційного закріплення інституту публічних слухань як форми безпосереднього здійснення суверенної влади народом України / О.В. Щербанюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». –2013. – № 6/1. – C. 128-131.
  32. Щербанюк О.В. Народний суверенітет як конституційна цінність в порівняльно-правовому вимірі / О.В. Щербанюк // Порівняльно-правові дослідження. Україно-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2013. – № 1-2. – С. 106-108.
  33. Щербанюк О.В. Конституційний характер ідеї народного суверенітету / О.В. Щербанюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. – С. 48-53.
  34. Щербанюк О.В. Народний суверенітет в радянській юридичній науці // О.В. Щербанюк / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Спецвипуск. Вип. 641: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 149-154.
  35. Щербанюк О.В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного принципу народовладдя / О.В. Щербанюк //Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково- практичний журнал. Випуск 3. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 425-430.
  36. Щербанюк О.В. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації / О.В. Щербанюк // Право України. 2012. № 9. – С. 291- 301.
  37. Щербанюк О. Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету / Оксана Щербанюк // Віче: журн. Верхов. Ради України/ Верхов. Рада України. – К., 2012. – № 4. – С. 31-32.
  38. Щербанюк О.В. Доктрина народного верховенства в періоди Нового та Новітнього часів / О.В. Щербанюк // Наукові записки інституту законодавства при Верховній Раді України. – 2012. – № 1(10). – С. 24-27.
  39. Щербанюк О.В. Проблеми реализації конституційниї принципів територіальності та спеціалізації судової системи України [Текст] / О. В. Щербанюк // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 45-54.
  40. Щербанюк О.В. Теоретико-правові проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні [Текст] / О. В. Щербанюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 333. Правознавство. – 2006. – С. 51-55.
  41. Щербанюк О.В. Співвідношення науки фінансового права та фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 100: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2000. – С. 62-67.
  42. Щербанюк О.В. Види та особливості податкової відповідальності громадян // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 91: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 68-72.
  43. Бакун О.В. Податкова відповідальність громадян // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 82. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці, ЧДУ, 2000. – С. 75-82.
  44. Бакун О.В. Податкова правосуб’єктність громадян // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 75. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці, ЧДУ, 2000. – С. 83-89.
  45. Бакун О.В. Деякі проблемні питання відповідальності фізичних осіб за податкові правопорушення // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 45. Правознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці, ЧДУ, 1999. – С. 131-140.
  46. Щербанюк О.В. Особливості правового регулювання державного обов’язкового особистого страхування в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] / О. В. Щербанюк // Збірник наукових праць з фінансового права. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. Л. К. Воронова, 1999. – С. 274-282.
  47. Бакун О.В. Поняття та правова природа конституційних принципів оподаткування громадян // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.70. Правознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – С. 83-90.
  48. Бакун О.В. Етатистська доктрина оподаткування фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 48. Правознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – С. 44-49.
  49. Щербанюк О.В. Особливості податкових правовідносин з участю фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 33. Правознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – С.174-184.
  50. Щербанюк О.В. До питання про державу як субєкта фінансового правовідношення // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.24. Правознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – С. 186-193.

Статті в іноземних виданнях:

  1. Oksana SHCHERBANYUK. Reform of the competition procedure for judges in Ukraine. European Journal of Law and Public Administration. – 2018. – Volume 5, Issue 2. – pp. 115-127.
  2. Szezerbaniuk Oksana W. Decentralizacja wladzy publicnej na Ukraine – aspect pravnokonstiticyjny//Regiony w prawie I praktyce Polska-Ukraina./Pod redakcja naukowa Krzystofa Skotnickiego I Katarzyny Wlazlak. Lodz: Wyd awnictwo universytetu Lodzkiego, 2015. – S. 37-56.
  3. Щербанюк О.В. Вдосконалення участі громадян у формуванні судової влади та в процесі здійснення правосуддя в Україні: конституційно-правовий аспект / Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie «Prava a slobody cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava» 19-20, septembra 2014. Bratislava, 2014. – C. 255-258.
  4. Щербанюк О.В. Право граждан на управление государственными делами в Украине: соотношение международных стандартов и конституционной модели.//Государство, Конституция, Родина: к поискам национальной идеи и новой доктрины государства/ под. ред. д.ю.н. Л.В. Голоскокова. – Москва : Проспект, 2014. – 320 с. // Глава 40. – С. 305- 312.
  5. Щербанюк О.В. Проблемы совершенствования некоторых форм непосредственной демократии в Украине/ О.В. Щербанюк // Конституционное и муниципальное право. 2014. – № 2. – С. 69-71.
  6. Щербанюк О.В. Проблема реализации народной инициативы в достижении стабильного развития демократического государства [Текст] / О.V. Sherbanyuk// Development of Scientific Thought in the 21st Century – Problems and Perspectives. Riga. 10 april 2013. – P. 26-28.
  7. Щербанюк О.В. Відкликання депутата як форма безпосереднього здійснення суверенної влади народу [Текст] / О.В. Щербанюк // Pravo naszych sasiadow. Tom I. Konstytucyjne podstawy budowania I rozwoju spolecz enstva obyvatelskiego w Polsce I na Ukrainie –dobre praktiki. Rzeszow-Przemysl. – 2013 р. – С. 291-301.
  8. Щербанюк О. В. Народный суверенитет как основа представительной демократии в Украине: проблемы теории и практики/ О.В. Щербанюк // Ученые записки юридического факультета. Вып. 30 (40) / Под ред. А.А. Ливеровского. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2013. – С. 95-98.
  9. Щербанюк О.В. Модернизация украинского законодательства как фактор обеспечения стабильности и развития государства и общества. / О.В. Щербанюк // Eastern Review. Rosja I panstva evropy srodkowej I wschodniej w obliczu wyzwan modernizacji. Pod redaksla Alisji Stepien-Kucznskiej I Michala Slowikowskiego. 2013. Tom 2. S. 79-95.
  10. Щербанюк О.В. Суверенитет народа как гарантия прав и свобод человека и гражданина / О.В. Щербанюк // NB: Вопросы права и политики. 2013. №10. – С.131- 148.
  11. Щербанюк О.В. Народный суверенитет как источник государственного суверенитета и основа государственной власти в Украине / О.В. Щербанюк // Закон и жизнь. Международный научно-практический журнал. – 2013. – № 8 (260). – С. 281-284.
  12. Щербанюк О.В. Право граждан на управление государственными делами в Украине: поиск оптимальной модели / О.В. Щербанюк // NB: Вопросы права и политики. 2013. – № 7. – С.88-99.
  13. Щербанюк О.В. Народный суверенитет как приоритет современной конституционно-правовой политики Украины / О.В. Щербанюк // Конституционное и муниципальное право. 2013. – № 2. – С. 76-79.

Статті у інших виданнях:

  1. Селіванов А.О, Щербанюк О.В., Комаров В. В. Закон – стрижень творення і функціонування суспільних відносин //Голос України: газ. Верхов. Ради України / Верхов. Рада України. – Київ: Мега-Поліграф, 2015. – N 185(6 жовтня). – С. 4-5.
  2. Щербанюк О.В. Нові знання про право та політику. Голос України. # 199 (7456) 29 жовтня 2020.

Методичні роботи та рекомендації:

  1. Цивільне процесуальне право: тестові завдання: навч-метод. посібник / За заг. ред. д.ю.н., завкафедри процесуального права О.В. Щербанюк -Чернівці: Чернів. нац. унів-т ім. Ю. Федьковича, 2019. -448 с.
  2. Щербанюк О.В. Адміністративне право України та адміністративне судочинство в України Навч.-метод. посіб/За заг.ред. д.ю.н., зав. кафедри публічного права Р.О. Гаврилюк та д.ю.н., зав. кафедри процесуального права О.В. Щербанюк.- Чернівці: Чернівец.нац.ун-т,2019. – 672с.
  3. Щербанюк О.В., Турман Н.О., Дергач Л.В. Кримінальне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2014. – 52 с. – К.: Логос, 2013. – 303 с.
  4. Щербанюк О.В., Чебан В.М. Правове регулювання діяльності політичних партій в Україні: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2007. – 52 с.
  5. Щербанюк О.В. Парламентаризм в Україні: Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.
  6. Щербанюк О.В. Конституційне право України: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2005. – 44 с.
  7. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. – Чернівці. Рута, 2000. – 288 с.

 

  1. Щербанюк О.В. Вплив конституційних судів на процеси реалізації цінностей та принципів права (проблеми аргументації). Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.). С. 235–241.
  2. Щербанюк О.В. Забезпечення права на судовий захист осіб, які постраждали внаслідок російської агресії. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 18 верес. 2020 р.) [Електронне видання]. С. 472–479.
  3. Щербанюк О.В. Національні та глобальні аспекти конституційного тлумачення. Взаємні здобутки Європейської Комісії «За демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у конституційному судочинстві: Збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-конференції. (м. Київ, 25 червня 2020 р.) С. 165-169.
  4. Щербанюк О.В. КРИТЕРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ. Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 червня 2020 року). С. 100–101.
  5. Щербанюк О.В. Процесуальні строки та карантинні обмеження, повʼязані з COVID-19 // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 261-263.
  6. Щербанюк О.В. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ // Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 54-55.
  7. Щербанюк О.В. ПРОГАЛИНИ ТА КОЛІЗІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019 – С. 232-237.
  8. Щербанюк О.В. Проблема виконання рішень Конституційного Суду України // Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика / Збірник наукових статей VI Міжнародної науково-практичної конференції (6 грудня 2019 р.) м. Київ 2019 – С. 174-175.
  9. Щербанюк О.В. Судова практика як детермінанта верховенства права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019.
  10. Щербанюк О.В. Судовий захист в умовах реформування сектору юстиції в Україні // Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів ІІ всеукраїнського правничого форуму, 15 травня 2019 р., м. Чернівці / Уклад. І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній. – Чернівці: Технодрук, 2019 – С. 48-49.
  11. Щербанюк О.В. Конституційні цінності як судово-правовий фактор вирішення соціальних конфліктів // Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року). [у 2-х част.]. – Частина 2. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 274-279.
  12. Щербанюк О.В. Особливості пізнавальної діяльності адвоката // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 31 травня 2019 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С.339-344.
  13. Щербанюк О.В. Стандарти європейського права та судова реформа в Україні: перспективи втілення  // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70‑річчю з дня народж. проф. і. Є. марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / редкол.: л. м. москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – С. 200-202.
  14. Щербанюк О.В. Адвокатська монополія та проблемні питання адвокатського представництва // Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків : Право, 2019. – С. 185-188.
  15. Ленгер Я.І., Щербанюк О.В.  Конституція України на зламі століть: необхідність оновлення чи політична примха ? // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. – С. 123-127.
  16. Щербанюк О.В. Презумпція невинуватості особи в системі конституційних презумпцій //Закарпатські правові читання. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 року, м. Укжгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. С. 375-379.
  17. Щербанюк В.О. Правовий статус адвоката в конституційному судочинстві // Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VIII Міжнар. Наук.-практ.конф.: (м.Одеса: 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н. М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 366-368.
  18. Щербанюк О. В., Мойсей Г. Г. Гідність людини як критерій конституційності актів органів публічної влади. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року). Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. 411 с. С. 374– 377.
  19. Щербанюк О.В. Принцип правової визначеності в адміністративному судочинстві // Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів всеукраїнського форуму, 15 березня 2018 р., м. Чернівці / Уклад. І.В. Ковбас, А.М. Худик, В.А. Вдовічен, С.Б. Боднар, П.І. Крайній. – Чернівці : Технодрук, 2018. 192 с. – С. 37-42.
  20. Щербанюк О.В. Публікація окремої думки судді Конституційного Суду як прояв принципу гласності. Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. XI Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (26-27 жовтня 2018 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ «Видовництво «Права людини»», 2018. 316 с. С. 250-251.
  21. Щербанюк О.В. Право на конституційну скаргу як невід’ємна складова судової правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. С. 90-94.
  22. Щербанюк О.В. Реформування процедури добору суддів як складова відновлення довіри до судової влади в Україні // Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Харків : Право, 2018. – 506 с. – С.171-173.
  23. Щербанюк В.О. Позитивний імідж судової влади як основа довіри до суду // Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана / укладач.: І. О. Кісліцина, М. О. Деменчук, С. І. Єленич; відп. ред. Н. М. Бакаянова. – Одеса : Юридична література, 2018. – 176 с. – С.103-105.
  24. Щербанюк О. В. Принципи захисту прав людини та ефективність конституційного судочинства / О.В. Щербанюк // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 411-417.
  25. Щербанюк О. В. Реформування Конституційного Суду України: Крок вперед чи крок назад / О.В. Щербанюк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в України : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 332 с. – С.69-72.
  26. Щербанюк О.В. Особливості здійснення судової влади народом України / О.В. Щербанюк // « Державо- та правотворчі традиції українського народу» ( до 150-річчя М.С. Грушевського): збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції / За заг. ред. А.Є. Шевченко. Державна фіксальна служба України, Університет державної фіксальної служби України. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 324 с. – С.69-70.
  27. Щербанюк О.В. Судова процедура як процесуальна форма реалізації судової влади / О.В. Щербанюк // Актуальні проблеми судового права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна (м. Харків, 20 квітня 2017 року): 2 2 т./ редкол.: Л.М. Москвич та ін.. – Т. 1. – Харків : Право, 2017. – 258 с. – С.163-165.
  28. Щербанюк О. В. Верховенство права у доктрині конституційних судів // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 2016 року) / За заг. ред. проф.. А.П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2016. – С.118-120.
  29. Щербанюк О. В. Конституційна скарга як гарантія захисту прав та інтересів особи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 груд. 2015 р. Конституц. Суд України; за заг. ред. Ю.В. Бауліна. – К.: ВАІТЕ, 2016. – С.68-75.
  30. Shcherbanyuk O.V. Accessibility of judicial protection as the basis for modernization of judicial Ukraine. Scientific articles of National University „Odessa Law Academy”. Vol. XV / edit. staff: M.V. Afanasyeva (Head Editor) [and others]. – Odessa: Law Literature, 2015. – 350 p. Р.17-18.
  31. Щербанюк О.В. Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХV / редкол.: С.В.Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 144-149.
  32. Щербанюк О.В. Конституційне право на судовий захист і міжнародні стандарти // Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. наук.- практ.конф., присвяч. пам‘яті проф.Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.)/ редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.. – Х.: Право, 2015. – С. 30-32.
  33. Щербанюк О.В. Президент як символ держави та єдності народу / О.В. Щербанюк // Інститут Президента України в системі державної влади в Україні: матеріали наукової конференції. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С.467-471.
  34. Щербанюк О.В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії / О.В. Щербанюк // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 4 квітня 2014 року / відп. ред. д-р юрид. наук, проф., Т.С. Ківалова; ред.. кол.: проф. А.Ф. Крижановський, проф.. В.Д. Берназ, проф. В.М. Дрьомін, проф. О.С. Кізлова, доц. А.А. Березовський, доц. Д.Г. Кравцов. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 20-25.
  35. Щербанюк О.В. Суверенитет народа и формы народовластия в Украине в процессе конституционной модернизации. / О.В. Щербанюк // Конституция, личность и суд в современной России: Материалы научной конференции памяти професора Н.В.Витрука/ Под ред. И.А. Умновой, В.Е. Сафонова, И.А. Алешковой. – М.: РАП, 2013. – С. 194-198.
  36. Щербанюк О.В. Народний суверенітет як основа владоспроможності демократичної держави / О.В. Щербанюк // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 137-139.
  37. Щербанюк О.В. Забезпечення народного суверенітету в умовах неконтрольованої політичної влади / О.В. Щербанюк // Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VI Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (27-28 вересня 2013 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». – Харків: Права людини, 2013. – С. 96-96.
  38. Щербанюк О.В. Право граждан на народную правотворческую инициативу как перспективная форма реализации суверенной власти народом Украины. / О.В. Щербанюк //Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики. Сборник научных статей и докладов V Международной научно- практической конференции (23-24 мая 2013 года) / Под общей ред. А.А. Лабейкина, Н.А. Щеголевой. – Орел: Издательство ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 138-140.
  39. Щербанюк О.В. Народ як носій суверенітету: проблеми доктринального та нормативного визначення в конституційному праві / О.В. Щербанюк // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 605-610.
  40. Щербанюк О.В. Влияние политики на избирательную систему Украины/ О.В. Щербанюк // Конституционное право и политика: сборник материалов международной научной конференции: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 28-30 марта 2012 года. – М.: Юрист, 2012. – С. 752-756.
  41. Щербанюк О.В. Моральний зміст конституційних норм про правосуддя/ О.В.Щербанюк // Моральні основи права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). – Надвірна ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – С.252-256.
  42. Щербанюк О. В. Конституційні принципи судової влади: поняття, види, зміст та перспективи реалізації (порівняльно-правовий аспект) / О.В. Щербанюк // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи розвитку: Зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму «Дні порівняльного правознавства (м. Київ, 8-11 квіт. 2009 р.). – К.: Логос, 2009. – С. 295-298.
  43. Щербанюк О. В. До питання про визначення у Податковому кодексі України платника податку — громадянина//Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Зб. наук. пр. — Ірпінь, 2001. — Ч.2. 274-275.

Монографії:

  1. Щербанюк О.В. Право у сучасному політичному житті України. Наукове видання / Керівник авторського колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2020.- 407 с. ( у співавторстві).
  2. Проект зі зміцнення та захисту прав дітей в Україні та Європі. Європейські стандарти захисту прав дітей. – Пряшів- Тернопіль.2016 рік- 300 с. ( у співавторстві).
  3. Щербанюк О. В., О. Овчаренко. Концептуальні засади впровадження елементів перехідного правосуддя в національну систему кримінальної юстиції в контексті європейських стандартів / О.В. Щербанюк.// Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. ред. А.П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – К.: “РУМЕС”, 2017. – 592 с.- С.261-326 (Р.4 ПЕРШІ КРОКИ: ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПРАВІ УКРАЇНИ, С.261-326, С.352-372, С.397-417 ).
  4. Щербанюк О.В. Народний суверенітет в теорії політико-правових вчень: історична школа: монографія./ За заг. ред. проф. А.О.Селіванова/ Книга І / О.В. Щербанюк. – К.: Логос, 2013. – 182 с.
  5. Щербанюк О.В. Народний суверенітет і владоспроможність демократичної держави: монографія / За заг. ред. проф. А.О. Селіванова/ Книга ІІ / О.В. Щербанюк. – К.: Логос, 2013. – 303 с.
  6. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин / Чернівці: Рута, 2000 – 280 с.

Звіт завідувачки кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, д.ю.н., доц. Оксани Володимирівни Щербанюк про організаційну, педагогічну, наукову, методичну та громадсько-виховну роботу з 03.01.2016 року по даний час.