Гетьманцева Ніна Дмитрівна

Статті у фахових наукових виданнях::

 1. Гетьманцева Н. Д. Договір як засіб регулювання відносин по найманій праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 131: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 47–50.
 2. Гетьманцева Н. Д. Право громадян на охорону праці як природне право та конституційний принцип // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 62-65.
 3. Гетьманцева Н. Д. Право працівника на охорону праці та його гарантії Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 70: Правознавство. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 55-58.
 4. Гетьманцева Н. Д. Міжнародні договори у сфері праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 147: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 41–44.
 5. Гетьманцева Н. Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 154: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 46–49.
 6. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір підприємства, установи, організації / Н.Д. Гетьманцева // Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України: науково-практичний збірник. – 2002. – № 2. – С. 74–76.
 7. Гетьманцева Н. Д. Договір про державну службу за законодавством України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 161: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 51–53.
 8. Гетьманцева Н. Д. Колективні угоди на регіональному рівні / Н.Д. Гетьманцева // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. С. 264–269.
 9. Гетьманцева Н. Д. Види праці як моделі правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 172. Правознавство – Чернівці : Рута, 2003. – С. 35–38.
 10. Гетьманцева Н. Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю / Н.Д. Гетьманцева // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 70–72.
 11. Гетьманцева Н. Д. Організація (об’єднання) роботодавців як суб’єкт колективно-трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 73–77.
 12. Гетьманцева Н. Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 187. Правознавство. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 66–69.
 13. Гетьманцева Н. Д. Договори про встановлення тривалості робочого часу / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 236. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 44–47.
 14. Гетьманцева Н. Д. Правова характеристика роботодавця як суб’єкта трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.273: Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 46–49.
 15. Гетьманцева Н. Д. Новація умов трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2007. – №3 (51). – С. 64–71.
 16. Гетьманцева Н. Д. Закон України «Про зайнятість населення»: проблеми застосування / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Юридична Україна. – 2009. – № 8 (80). – С. 71–75.
 17. Гетьманцева Н. Д. Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового права / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Форум права. – 2009. – № 3. –С. 167–173.
 18. Гетьманцева Н. Д. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Адвокат. – 2009. – №11. – С. 37–42.
 19. Гетьманцева Н. Д. Закон України «Про колективні договори і угоди» потребує змін / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3 (171). – С. 48–51.
 20. Гетьманцева Н. Д. Єдність і диференціація – характерний прояв методу трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 56–60.
 21. Гетьманцева Н. Д. Принципи трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 492: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 59–62.
 22. Гетьманцева Н. Д. Мета і засіб – правовий інструментарій ефективності трудового права / Н.Д. Гетьманцева / /Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 518: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 55–58.
 23. Гетьманцева Н. Д. Оціночні поняття трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 522. Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 50–53.
 24. Гетьманцева Н. Д. Державне та договірне регулювання умов праці та підвищення соціальних гарантій для працівників / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 43–46.
 25. Гетьманцева Н. Д. Договірне регулювання трудових відносин як різновид правового регулювання / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2010. – №5 (94).-С 58-62.
 26. Гетьманцева Н. Д. Трудовий договір в аспекті розвитку індивідуально- договірного регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 38–43.
 27. Гетьманцева Н. Д. Праводієздатність професійних спілок / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право України. – 2010. – №12. – С. 115–124.
 28. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір в контексті проекту Трудового кодексу України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 550: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 65–69.
 29. Гетьманцева Н. Д. До питання про метод правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Право України. – 2011. – № 5. – С. 224–230.
 30. Гетьманцева Н. Д. Місце державних органів у системі соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2011. – №7 (103). – С. 28–32.
 31. Гетьманцева Н. Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 65–69.
 32. Гетьманцева Н. Д. Дуалізм трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 64–68.
 33. Гетьманцева Н. Д. Про деякі аспекти змісту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2 (194). – С. 101–104.
 34. Гетьманцева Н. Д. Держава як суб’єкт соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Юридична Україна. – 2012. – №3 (158). –С.68-74.
 35. Гетьманцева Н. Д. Інтерес в правовому регулюванні трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2012. – С. 66–70.
 36. Гетьманцева Н. Д. Нормативність як основна властивість принципів правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISKURZ Svazek 1. 6. vydani. 2014. – С. 581–590.
 37. Гетьманцева Н. Д. Функції як зовнішній прояв властивостей договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // REVISTA NATIONALA DE DREPT. Nr. 3(173) 2015. – С. 61–64.
 38. Гетьманцева Н. Д. Дифференциация правового регулирования трудовых отношений / Н.Д. Гетьманцева // LEGEA SI VIATA/ Nr. 2/3 (278) 2015. – С. 14– 18.
 39. Гетьманцева Н. Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева // LEGEA SI VIATA/ Nr. 1/3 (277) 2015. – С. 3–6.
 40. Гетьманцева Н. Д. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин. / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3 (241). – С. 82–86.
 41. Гетьманцева Н. Д. Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття. / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6 (244). –С.84-89.
 42. Гетьманцева Н. Д. Поняття і сутність праці як правової категорії / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7(245) –С.83- 87.
 43. Гетьманцева Н. Д. Вплив оціночних понять на договірне регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С.72-75.
 44. Getmantseva N.D. Freedom of labor / Nina Getmantseva // VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. 2017. – №2/2. – p.55-60.
 45. Гетьманцева Н. Д. Трудова правосуб’єктність як складна юридична конструкція / Н.Д. Гетьманцева // Науковий журнал “Соціальне право”. – 2017. – № 1. – С.83-92.
 46. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал. //Науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» – № 4 (102) – 2018 р. – С. 83-92.
 47. Гетьманцева Н.Д. Трудовий договір як множинна правова конструкція. //Науковий журнал «Наукові записки НаУКМА» – Юридичні науки – Том 3 – 2019 р. – С. 49-54.
 48. V. Dubolazov, N. D. Getmantseva, A. V. Getmantsev, Yu. O. Ushenko, M. P. Gorsky, M. M. Slyotov, V. G. Zhytaryuk, N. P. Penteleichuk, “Stokes-correlometric differentiation of polarization-heterogeneous images of biological tissues and some legal aspects of the use of early diagnosis of diseases,” Proc. SPIE 11369, Fourteenth International Conference on Correlation Optics, 113691W (6 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2553975
 49. Yu. Ushenko, N. D. Getmantseva, A. V. Getmantsev, L. Beaser, M. Sakhnovskiy, V. Zhytaryuk, M. Slyotov, Yu. Chuprovska, N. P. Penteleichuk, “Investigations of polarization distributions of ellipticity states of laser images of punctuate samples of cancer patients and legal aspects of their labor adaptation,” Proc. SPIE 11369, Fourteenth International Conference on Correlation Optics, 113691X (6 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2553977
 50. N. D. Getmantseva, M..A. Getmantsev, Kiriyak O.V. «Prevention and counteraction of discrimination at work» БД 22: JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES Том: 22 Выпуск: 2 Стр.: 10-41

Навчальні посібнки:

 1. Гетьманцева Н. Д. Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар. Глава Х. Трудова дисципліна. – Х. : Консум, 2003. – С. 497–525.
 2. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Загальна частина): навч. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 312 с.
 3. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Особлива частина): навч. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 504 с.
 4. Гетьманцева Н.Д. Трудове право: навчальний посібник /Н.Д.Гетьманцева, Л.В.Вакарюк, І.Г.Козуб, О.Я.Орловський. – Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – 272 с.
 1. Гетьманцева Н. Д. Проблеми договірного регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2001 р.). – Львів : юридичний фак-т Львівского нац. ун-ту імені Івана Франка, 2001. – С. 156–158.
 2. Гетьманцева Н. Д. Роль договірного регулювання у встановленні умов праці / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: науково-практична конференція. – Івано-Франківськ : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 19 квітня 2002 р. – С. 97–99.
 3. Гетьманцева Н. Д. Договірне регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева / Науково-практична конференція: Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України; Мат. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ] 3–4 жовтня 2002 р. / редкол.: Басай В.Д. (гол. ред) та ін. – Івано-Франківськ : Обласна друкарня, 2002. – С. 93– 95.
 4. Гетьманцева Н. Д. Договори про встановлення тривалості та режиму робочого часу / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ. ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – С. 199–200.
 5. Гетьманцева Н. Д. Еволюція поняття трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 149–155.
 6. Гетьманцева Н. Д. Формування та розвиток інституту договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева / Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи: матеріали ІХ історико-правової конференції (м. Рівне, 6–8 червня 2003 р.) Редакційна колегія: І.Б. Усенко (голова), І.В. Музика (відп. секр.) О.Н. Ярмиш та ін. – К., 2004. – С. 257–267.
 7. Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання праці в нових умовах господарювання / Н.Д. Гетьманцева / Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки : матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19–20 травня 2003 р. / за ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 106–110.
 8. Гетьманцева Н. Д. Професійні спілки – як представники працівників у колективно-договірному регулюванні трудових відносин / Н.Д.Гетьманцева // Міжнародна науково-практична конференція «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К. : Академія адвокатури України, 28 листопада 2003 р. – С. 75–78.
 9. Гетьманцева Н. Д. До питання про кодифікацію трудового законодавства в сучасний період / Н.Д. Гетьманцева / Проблеми кодифікації законодавства України : матеріали науково-практичної конференції. за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 14 травня 2003 р. – С. 33–36.
 10. Гетьманцева Н. Д. Поняття соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Т. 49. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 11–12.
 11. Гетьманцева Н. Д. Співвідношення функцій і договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». – Т. 46. – Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 12–14.
 12. Гетьманцева Н. Д. Юридичні гарантії здійснення трудових прав працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80 річчя Р.І. Кондратьєва : збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С. 33–37.
 13. Гетьманцева Н. Д. Роль судебной практики в конкретизации оценочных понятий трудового законодательства / Н.Д. Гетьманцева // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 года) / под. ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. – С. 821–828.
 14. Гетьманцева Н. Д. Юридична природа трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2007 року). – С. 253–255.
 15. Гетьманцева Н. Д. Функції договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах : збірник матеріалів круглого столу. за ред. Шумної Л.П. – Чернігів : КП «Чернігівські обереги», 2007. – С. 35–40.
 16. Гетьманцева Н. Д. Судова практика і конкретизація трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева // Українське правосуддя: здобутки і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2008 року). – С. 222–225.
 17. Гетьманцева Н. Д. Праця як елемент правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (23 квітня 2010 року). – Івано- Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2010. – С. 107–110.
 18. Гетьманцева Н. Д. Право на працю: цивілістичний підхід чи трудовий? / Н.Д. Гетьманцева // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 279–281.
 19. Гетьманцева Н. Д. Ефективність правового інструментарію в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 5 листопада 2010 р.). – С. 123–128.
 20. Гетьманцева Н. Д. Колективно-договірне регулювання в аспекті підвищення соціальних гарантій для працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року). У 4-х частинах. – Частина друга: Трудове право та право соціального забезпечення». – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2010. – С. 200–202.
 21. Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. С.202-204.
 22. Гетьманцева Н. Д. Поєднання державного і договірного регулювання оплати праці / Н.Д. Гетьманцева // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «VІ Прибузькі юридичні читання», 26–27 листопада 2010 р. / відп. ред. О.В. Козаченко. –Миколаїв : Ілліон, 2010. – С. 310–312.
 23. Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. – С. 202–204.
 24. Гетьманцева Н. Д. До питання про неналежне представництво в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса : Астропринт, 15-16 квітня 2011 р. – С. 473–476.
 25. Гетьманцева Н. Д. Централізоване і локальне: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева. Актуальні питання публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 травня 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка, В.Г. Лукашевича та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 56–58.
 26. Гетьманцева Н. Д. Трудове право і ринкові відносини: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення : тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 жовтня 2011 р. / за ред., к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Х. : Кросроуд, 2011. – С. 149–153.
 27. Гетьманцева Н. Д. Колективний договір: публічно-правові та приватно-правові засади / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Людина і закон: Публічно правовий вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25–26 листопада 2011 р. / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 260–262.
 28. Гетьманцева Н. Д. Деякі аспекти вдосконалення та реформування трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева. // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали тез за міжнародною науково-практичною конференцією, Запоріжжя, 2011 р. – С. 88–91.
 29. Гетьманцева Н. Д. Стан і перспективи розвитку трудового законодавства про оплату праці / Н.Д. Гетьманцева // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 27–28 грудня 2011 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – С. 73–75.
 30. Гетьманцева Н. Д. Місце державних органів в системі соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київський ун- т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – С.239– 243.
 31. Гетьманцева Н. Д. Соціально-правове значення колективного договору в контексті проекту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року) / за ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 3–8.
 32. Гетьманцева Н. Д. До питання про джерела трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Новітні наукові дослідження держави і права: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 23– 27.
 33. Getmanceva N.D. The method of legal regulation of labor regulations // European Science and Technology [Text] : materials of the international research and practice conference, Vol. Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – c. Wieabaden, Germany, 2012. – Р . 210–213.
 34. Гетьманцева Н. Д. Становление трудового договора как института трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление государства и права на разных этапах истории: международная конференция, 14-15 декабря 2012 г., Санкт- Петербург. – С. 56–58.
 35. Гетьманцева Н. Д. Законний інтерес в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей і наук повідомлень учасників ІV Міжнародної науково- практичної конференції (Харків, 5–6 жовтня 2012 р.). – С. 126–130.
 36. Гетьманцева Н. Д. Ознаки трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн., 5 Міжнар. наук-практ. конф. (Харків, 27–28 вересня, 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 163–168.
 37. Гетьманцева Н. Д. Юридические факты в трудовом праве / Н.Д.Гетьманцева // Формирование гражданскогообщества в Российской Федерации и в странах СНД:материалы Международной конференции, г. Санкт-Петербург, 26 января, 2013г. Фонд развития юридической науки.
 38. Гетьманцева Н. Д. Вплив оціночних понять на ефективність правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : НікаЦентр, 2014. – С. 208–211.
 39. Гетьманцева Н. Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева //Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika 27-28 február 2015 r.-С.113-116.
 40. Гетьманцева Н. Д. Можливі шляхи регламентації трудового права як галузі права. / Н.Д. Гетьманцева // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2122 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. –С.63-67.
 41. Гетьманцева Н. Д. Щодо забезпечення права працівників на захист державою Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково- практичний посібник.[Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. (220с).
 42. Гетьманцева Н. Д. Деякі питання щодо кодифікації трудового законодавства України / Н.Д. Гетьманцева // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 квітня 2017 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 52-54.
 43. Гетьманцева Н. Д. Нові виклики трудового права в умовах глобалізації / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – С. 58-64.
 44. Гетьманцева Н. Д. Соціальна безпека як складова соціальної політики держави / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції (20 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – С. 13-14.
 45. Гетьманцева Н. Д. Трудовые отношения как содержательное отражение метода трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Между нар. науч.- практ. конф., 27-28 окт. 2017 г. / редкол.: К. Л. Томашевский (сост.) и [др.]. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – С. 72-74.
 46. Hetmantseva N.D CREATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM ON THE BASIS OF ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE IMPLEMENTATION OF COLLECTIVE CONTRACTS // Proceedings of X ХХ Internationalscientific conference «Scientific development prospects». Morrisville, Lulu Press., 2018. 144 р.
 47. Гетьманцева Н.Д. Недопущення дискримінації як невід’ємна умова для утвердження свободи і рівності трудових прав. //VІІІ Міжнародна науково- практична конференція «Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика» (м.Харків, 5 жовтня 2018 р.) – 2018 – С.54-60.
 48. Гетьманцева Н.Д. Тенденції розвитку колективно-договірного регулювання в сучасних умовах господарювання. //Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (Київ, 20 квітня 2018 р.) – 2018 – С.50-53.
 49. Гетьманцева Н.Д «Про нові контури трудового права в епоху запровадження цифрових технологій». // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук. практ. конф., яка присвячена 50 річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019.С.42-46.
 50. Гетьманцева Н.Д «Системність як основна властивість принципів права» // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 60-64.
 51. Гетьманцева Н.Д. Єдність і диференціація як специфічна ознака методу трудового права. //Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. ІІ Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 26 жовтня 2018 р.) – 2018 р. – С. 81-84.
 52. Гетьманцева Н.Д, Процьків Н.М. Нові контури цивільного права в епоху цифрових технологій. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку : матеріали ХVIIІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С.18-22.
 1. Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія / Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 592 с.
 2. Гетьманцева Н. Д. Джерело трудового права та його співвідношення з формою права / Актуальні проблеми приватного і публічного права: монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. Козуб [та ін.]; відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 8–35.
 3. Гетьманцева Н.Д. Дисциплінарна відповідальність. / Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2018. Т.11: Трудове право /ред.. С.М.Прилипко, М.І.Іншин, О.М.Ярошенко.: Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України; Нац. Юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2018. – С.43-46.
 4. Н.Д., Гетьманцева; І.Г., Козуб. Моральні засади трудового законодавства України. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Part 2. (Law Faculty of the University of Miscolc, Hungary). Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 718-734.