Новини

Майстер-клас з вирішення казусів

20 листопада 2023 року в рамках третього сезону Цивілістичного Форуму відбулася друга зустріч із доктором юридичних наук, професором кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіком Національної академії правових наук України, заслуженим діячем науки і техніки України – Наталією Семенівною Кузнєцовою (за участі викладачів юридичного факультету ЧНУ: к.ю.н., доцентки кафедри приватного права Н. М. Процьків, к.ю.н., доцентки кафедри приватного права О. В. Кіріяк, к.ю.н., доцентки кафедри приватного права М. М. Гудими-Підвербецької, к.ю.н., асистентки кафедри приватного права В. В.Анатійчук). Засідання форуму присвячено актуальній тематиці, як з теоретичної, так і з практичної позиції, а саме «Вирішенню цивілістичних казусів». Актуальність обраної теми підтвердилась кількістю учасників. До зустрічі приєдналось п’ятдесят вісім слухачів.

Напередодні, організаторами форуму було надіслано завдання, у вигляді фабули, яка містила практичне відображення теоретичних аспектів, щодо відповідальності неповнолітніх осіб, за завдану ними шкоду. Тобто, студентам необхідно було, використовуючи основні методики вирішення казусів, проаналізувати фактичні обставини, провести кваліфікацію відносин та вирішити спір. Забігаючи на перед, відзначимо, що учасники швидко відреагувавши на подану, під час зустрічі, інформацію та максимально коректно підійшли до розв’язання казусу.

Ну, що ж, повернемося до самої зустрічі, яка розпочалася з практико-орієнтованості навчального процесу. Саме даний підхід у підготовці фахівців передбачає орієнтацію змісту і методів навчального процесу на формування у майбутніх фахівців практичних навичок роботи. А завдання у формі казусів, є невід’ємною його складовою. Для ефективного застосування даного підходу, Наталія Семенівна запропонувала розглянути дієві інструменти вирішення практичних задач: доктринальні джерела, законодавча база, судова практика. Також, модератор поділилася з аудиторією, власним, розробленим методом виконання казусів, який виявився легким у застосуванні. У ході доповіді, лекторка звернула увагу на: аналіз фактичних обставин справи, зауваживши, що тренувальні фабули дещо різняться із життєвими ситуаціями; кваліфікацію спірних відносин; галузеву та інституційну належність; пошук правової норми та методи юридичного тлумачення.

Зустріч відбулася у позитивній дружній атмосфері, та в повному обсязі відобразила пропозицію спікера: «Розвиваємо практичні навички разом!». Про це свідчать враження від форуму, якими діляться наші студенти другого та третього курсу:

Валентин Швець, студент 2 року навчання: «Лекція пані Наталії, про вирішення казусів була дуже інформативною. Вона чудово розкрила ключові аспекти та стратегії, що допомагають у вирішенні складних ситуацій. Впевнений, що отримані знання знадобляться в практиці.»

Галак Анастасія, студентка 3 року навчання: «За результатами Форуму, ми дізналися про перші кроки у діяльності юриста; про те, як розглядати казуси у практичній площині та поетапно розвʼязувати їх. Зокрема, спільно зі спікеркою вирішували практичну задачу згідно норм законодавства України, що сприяло глибшому розумінню процесу вирішення казусів.»

Надія Жерновей, студентка 2 року навчання: «Зустріч було присвячено практичному заняттю, з метою розвинути у студентів практичні навички і вміння розв’язувати казуси. Позитивним аспектом лекції була постійна взаємодія лектора зі студентами як рівноправними партнерами, суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності. Постановкою проблемних питань, ознайомленням із власною практикою, залученням студентів до діалогу, використанням доречної та вмотивованої кількості засобів активізації уваги студентів (риторичних питань, цікавих прикладів, влучних жартів), висловленням власних міркувань лекторка стимулювала активність студентів, розвиток їх критичного, творчого мислення. Лекція характеризувалася чіткою структурою, логічністю, доступністю та аргументованістю викладу матеріалу. Лектором були використані прийоми закріплення матеріалу – повторення, запитання на перевірку розуміння, засвоєння, підведення підсумків. Отже, лекція має серйозне наукове підґрунтя, високу інформаційну цінність та професійну спрямованість.»

Станіслава Кейван, студентка 3 року навчання: «Мене найбільше вразила фраза спікерки про те, що багатство юридичних знарядь полягає в тому, що фахові юристи повинні не лише розуміти законодавчі норми, але і вміло застосовувати їх, враховуючи судову практику. Таким чином, судові рішення стають не тільки важливим елементом інтерпретації закону, але і покликані вирішувати реальні ситуації та співставляти їх з усталеними правовими нормами на підставі «субсунції», що є ключовим етапом у правовому аналізі. Аналіз фактичних обставин – важливий крок у вирішенні правових питань, також вимагає від юристів вміння слухати, розуміти та адаптувати свої рішення до конкретних потреб клієнта, що сприяє формуванню довіри між сторонами та покращує якість юридичних консультацій. Загалом, цивілістичний форум став для мене надзвичайно цінним досвідом, який об’єднав теоретичні знання та практичні навички, сприяв розвитку критичного мислення та вміння аналізувати ситуації з різних точок зору.»

Тетяна Пруська, студентка 2 року навчання: «Ця зустріч є дуже цінною, тому що пані Наталія поділилася особливим методом вирішення юридичних казусів, який вона перейняла від німецьких правників. Цей інструментарій справді є логічним, легким у використанні і, одночасно з цим, результативним. Відразу ж на зустрічі ми мали змогу вирішити казус із застосуванням цього методу. Також, пані Наталія поділилася певними тонкощами та особливостями при виконанні таких робіт, які зможуть допомагати мені та іншим студентам вирішувати задачі в університеті, а надалі і в професійній діяльності. Я вдячна за змогу поспілкуватися із фахівцем своєї справи та перейняти її досвід.»

Viktoriia Anatiichuk

Вікторія Анатійчук

к.ю.н., асистентка кафедри приватного права