Освітньо-професійна програма

Програма

Проєкт ОПП

Рецензії на програму

Відгуки роботодавців

Навчальний план

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Проведенні заходи

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Анкетування студентів
Результати опитування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право

Практика

Бакалавр

Робоча програма
виробничої практики

Магістр

Наскрізна програма
виробничої практики

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Гарант ОП: д.ю.н., проф. Карвацька Світлана Богданівна

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: s.karvatska@chnu.edu.ua 

Методичні рекомендації для викладачів

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?