Master Degree 293

ОПП міжнародне право

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Обов’язкові дисципліни:

Вибіркові дисципліни:

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Обов’язкові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студентів

Проведенні заходи

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне право, галузі знань 29 Міжнародні відносини

(вересень 2018 р. – травень 2022 р.)

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне право, галузі знань 29 Міжнародні відносини

(вересень 2022 р. – лютий 2023 р.)

Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне право, галузі знань 29 Міжнародні відносини

(березень – серпень 2023 року)

Опитування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо популяризації та дотримання принципу академічної доброчесності під час навчального процесу (2019)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо прозорості та зрозумілості правил прийому на навчання за спеціальністю (2020)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо якості організації дистанційного навчання зі спеціальності (2021)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо якості освітніх послуг за ОПП «Міжнародне право» (2021)

Результати

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо оцінки якості впровадження накопичувальної системи оцінювання та організації дистанційного навчання (2022)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо оцінки рівня співпраці з науково-педагогічними працівниками та адміністрацією факультету (2022)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо оцінки проекту ОПП “Міжнародне право” 2023 року (2023)

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право щодо якості освітніх послуг за ОПП «Міжнародне право» (2023)

Результати

Результати опитування роботодавців щодо якості освітніх послуг за ОПП «Міжнародне право» освітнього рівня “Магістр” за спеціальністю 293 Міжнародне право

Результати

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право за результатами вступної кампанії 2023 (2023)

Результати

Опитування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право

Результати

Виробнича практика

Робочі та наскрізні програми

Академічна доброчесність

Докладніше

Методичні рекомендації для викладачів

Докладніше

Зміни та пропозиції до освітніх програм

Svitlana Karvatska

Гарант ОП

д.ю.н., професор

Карвацька С.Б.

Пропозиції та зауваження надіслати на електронну адресу: s.karvatska@chnu.edu.ua