Новини

Конституція як невід’ємний атрибут державності: до річниці прийняття Основного Закону незалежної України

Constitution of Ukraine Seminar

27.06.2022 року в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл на тему «Конституція як невід’ємний атрибут державності: до річниці прийняття Основного Закону незалежної України». В роботі заходу взяли участь викладачі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та представники Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Модератором заходу виступив кандидат історичних наук, асистент кафедри всесвітньої історії, факультету історії, політології та міжнародних відносин, заступник декана факультету Микола Глібіщук. До заходу долучився асистент кафедри публічного права юридичного факультету, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Павло Крайній. В обговоренні приймали участь також викладачі факультету історії, політології та міжнародних відносин: доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Анатолій Круглашов, кандидатка історичних наук, доцентка цієї ж кафедри Наталія Нечаєва-Юрійчук та кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Василь Холодницький.

Учасники круглого столу обговорили історичні, юридичні, соціальні та політичні передумови прийняття Конституції України. Окрему увагу під час дискусії було приділено практичним аспектам реалізації окремих інститутів, правовий статус яких забезпечується Основним Законом. Було зроблено акцент на питанні необхідності закріплення на конституційному рівні можливості впливу громадянського суспільства на вирішення суспільних важливих питань. Однак, з огляду на складність визначення дефініції такого явища процес доповнення Конституції в цій частині виглядає дещо ускладненим та потребує додаткових напрацювань науковців в різних сферах. Крім цього, було приділено увагу необхідності внесення змін в частині закріплення на рівні Основного Закону реформи децентралізації, змін до порядку добору суддів Конституційного Суду України тощо.

Mykola Hlibishchuk Pavlo Krainii Nataliia Nechaieva-Yuriichuk Vasyl Kholodnytskyi

В той же час, присутні погодились що сьогодні необхідно говорити про становлення в нашій державі конституціоналізму як необхідного атрибуту процесу розвитку української державності та громадянського суспільства.

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

Заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків