Новини

Інтелектуальна власність та авторське право як фактори академічної доброчесності: юридичні колізії

Intelektualna vlasnist

17 червня 2022 року відбулася інформаційна онлайн-лекція на тему «Інтелектуальна власність та авторське право як фактори академічної доброчесності: юридичні колізії» для студентів – магістрів 5 курсу юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне право Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Лекцію читала к.ю.н., асистент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Гнатюк Тетяна Миколаївна.

Обрана тема лекції в даний час є досить актуальною, оскільки захищати свої права та свої творчі наукові здібності хочуть всі! Інтеграція України до європейського освітнього, соціального та культурного простору сьогодні, як ніколи, залежить не тільки від модернізації вищої освіти, відкриття нових освітніх програм, запровадження інноваційних методів навчання, але й від слідування закладами вищої освіти України принципам академічної доброчесності, запровадженим передовими університетами світу, які мають бути запобіжником багатьох негативних явищ та мотиваційними стимулами для прогресивного розвитку науково-освітнього середовища Української держави.

Важливим чинником академічної доброчесності у закладах вищої освіти України має бути визнання права інтелектуальної власності, повага до наукових доробків, результатів творчої діяльності авторів. Це матиме значний вплив не тільки на формування нової ментальності й запровадження культури інтелектуальної власності у наукових колах та на формування інтелектуального капіталу, а й ефективне використання інтелектуального потенціалу Української держави. Національна стратегія у сфері інтелектуальної власності на період 2020–2025 роки однією з найважливіших стратегічних цілей розвитку вищої освіти в сучасний період вбачає: підвищення рівня знань з інтелектуальної власності з метою зростання конкурентоспроможного людського капіталу задля високотехнологічного, інноваційного розвитку країни, створення умов для самореалізації й креативності особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих кадрах.

Студенти юридичного факультету неодноразово проявляють свою креативність на практичних та семінарських заняттях, особливо помітно це стало під час пандемії Ковід-19 та з початку війни в Україні. Вони бачать та аналізують деякі речі не звично, по новому та з новизною. Тому доцільно вивчити всі юридичні колізії, які виникають під час захисту своїх наукових доробок.

Онлайн-лекція кандидатки юридичних наук Гнатюк Т.М. була дуже цікавою та інформативною для присутніх на ній студентів міжнародного права. Отримані знання безумовно будуть використані у навчальному процесі та майбутніх наукових дослідженнях.