Індикатори досягнення цілей кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю.Федьковича на 2021-2025 рр.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Indykatory dosiahnennia tsilei ruslany havryliuk na 2021-2025rr.

ІНДИКАТОРИ, на досягненні яких буде зосереджена моя робота як завідувачки кафедри впродовж 2021-2025 рр.

1. Інтегральний показник: збережено та примножено лідерські позиції кафедри публічного права на факультеті, в університеті та серед споріднених кафедр в Україні в цілому.

2. У розвитку спроможності кадрового потенціалу кафедри: а) захищено науково-педагогічними працівниками кафедри не менше чотирьох докторських дисертацій; б) одержано не менше, ніж третиною науково-педагогічних працівників кафедри, сертифікати В2 з офіційних мов Ради Європи та забезпечено викладання цими особами дисциплін вибору студентів офіційними мовами Ради Європи.

3. В освітній діяльності: а) проведено успішну акредитацію ОПП «Медіація»; б) не менше 75% випускників кафедри систематично складають ЄДКІ з першого разу; в) не менше 75% випускників кафедри щоразу знаходять роботу за фахом впродовж першого року з часу отримання диплома; г) не менше 80% випускників кафедри щоразу при соціологічних опитуваннях роботодавців одержують позитивну оцінку рівня їх фахової підготовки; ґ) створено з усіх нормативних курсів та найпопулярніших дисциплін вибору студентів загальнодоступний для усіх бажаючих каталог відеолекцій.

4. У науковій роботі: кожен викладач кафедри публікує щорічно не менше однієї наукової роботи у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus, Web of Science або їх аналогах нового покоління. До однієї публікації у вищезазначених виданнях може бути прирівняно дві статті у міжнародних журналах, публікації у яких проходять обов’язкове blindpeer-review («сліпе» рецензування).

5. У іміджевій роботі: а) зріс імідж та авторитет кафедри публічного права, юридичного факультету та університету в цілому; б) створено повний відкритий каталог випускників кафедри усіх років із зазначенням їх основних професійних досягнень; в) створено Клуб випускників кафедри та забезпечена співпрацювати з ним на постійних засадах.

докторка юридчних наук, доцентка
завідувачка кафедри публічного права
ЧНУ ім. Ю. Федьковича  
                             
Руслана Гаврилюк