Новини

Гостьова лекція докторки філософії Наталії Булат про правову охорону окремих об’єктів права промислової власності

Nataliia Bulat

Значення об’єктів права інтелектуальної власні в двадцять першому столітті невпинно зростає, що обумовлено, на жаль, не лише стрімким розвитком високих технологій, який впливає на швидкість та рівень створення об‘єктів інтелектуальної власності та зростанням попиту на них, але й пропорційним зростанням порушень та зловживань, існуючими проблемами правозастосування міжнародних та національних правових актів з питань інтелектуальної власності, а, отже, без належної уваги з боку держави, що повинна забезпечувати не лише ефективну правову охорону, а й працюючі механізми захисту, науковців та практиків, залишатись не може. Статус високо економічної та соціально розвинутої держави у світі може бути закріплено лише за тією державою, в якій права інтелектуальної власності поважаються, охороняються та за потреби ефективно захищаються, що неможливо без чітко сформованої сучасної системи інтелектуальної власності, визнаної на міжнародному рівні.

Серед об’єктів права інтелектуальної власності торговельні марки та географічні зазначення на сьогодні є дуже важливим стратегічним активом будь-якої держави. У період економічного падіння, зумовленого воєнним станом в нашій країні відбувається загострення конкурентної боротьби, у якій згадувані засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу та їх продукції набувають особливої економічної цінності, а правове регулювання їх вимагає приведення у відповідність до міжнародних стандартів. Вказані засоби наділяють товари, роботи і послуги у сприйнятті споживача якісно відмінними характеристиками, а виробники отримують стійкі конкурентні переваги їх продукції, як наслідок, гарантії отримання додаткового прибутку, лояльності споживача, і тим самим забезпечують конкурентоспроможність, навіть за кризових умов в національній економіці.

Саме тому проведення 13 листопада 2023 року відкритої лекції в рамках опанування здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» (викладачі: к.ю.н., доцентка кафедри приватного права О. В. Кіріяк, к.ю.н. доцентка кафедри приватного права М. М. Гудима-Підвербецька) докторкою філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», доценткою кафедри цивільно-правових дисциплін, керівницею відділу академічної мобільності та грантової підтримки центру міжнародної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Наталією Миколаївною Булат на тему «Правова охорона торговельних марок і географічних зазначень» було безспірно актуальним.

Як влучно наголосила лекторка, сьогодні ринок достатньо насичений товарами та послугами найрізноманітніших сфер, видів та цінових категорій. Увійти на ринок та переконати споживачів, що саме ви – найкращі, найсучасніші та найпрофесійніші, стає все складніше, зважаючи на конкурентів, які також діють на ринку. Серед класичних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу та їх продукції, насамперед торговельні марки та географічні зазначення сприяють вирішенню цього завдання, аналізу правового регулювання яких було присвячено ретельну увагу на занятті.

Протягом лекції було обговорено джерела міжнародного та національного правового регулювання торговельних марок та географічних зазначень, види торговельних марок, на яскравих прикладах пояснено вимоги їх охороноздатності, обговорено процедуру реєстрації торговельних марок, акцентовано увагу на онлайн-інструментах і послугах, необхідних для подання та управління міжнародними заявками на знаки для товарів і послуг і реєстраціями за Мадридською системою, проаналізовано права на використання торговельної марки та строки їх чинності, визначено географічні зазначення, назву місця походження товару і суміжні поняття, проведено порівняння торговельної марки і географічного зазначення, проаналізовано переваги використання цих засобів для бізнесу.

Цікаві підняті наукові та практичні проблеми, актуальні кейси міжнародної судової практики, вдала подача їх викладачкою, отримували відклик в аудиторії, породжували інтерес до проблематики та в цілому підтримували існуюче у студентів прагнення до знань, що в подальшому стане гарним провідником в світ юриспруденції.

Викладачі та студенти щиро вдячні за наповнення враженнями та інтелектуальну насолоду, отриману від актуальної, цікавої, змістовної, насиченої інформацією та практичними рекомендаціями лекцію!

maria hudyma pidverbetska

Марія Гудима-Підвербецька

к.ю.н., доцент кафедри приватного права