Новини

Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування

Conference

17 травня 2023 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулась міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування», присвячену 30-ти річчю Національної академії правових наук України.

Організаторами заходу виступили Національна академія правових наук України, юридичний факультет Запорізького національного університету, юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування, Національна академія правових наук України, Державний університет Молдови та Асоціація фахівців адміністративного права.

З вітальними словами до учасників звернулись Анатолій Гетьман, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Угіс Сікс, керівник проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR); Бринза Сергій, доктор хабілітат, професор, декан юридичного факультету Молдавського державного університету (Республіка Молдова) та Вдовічен Віталій, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Чернівецьку правничу школу на заході представляли Оксана Щербанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права та Павло Крайній, кандидат юридичних наук, асистент кафедри публічного права, заступник декана факультету.

Тематика доповідей спікерів стосувалась різноманітних аспектів розвитку сучасного публічного адміністрування: адміністративного судочинства та його впливу на процеси публічного адміністрування; адміністративно-правового регулювання оборони держави з урахуванням зарубіжного досвіду; критеріїв законності реалізації дискреційного повноваження органами публічної влади; загальних процедурних аспектів адміністративної відповідальності; процедури оскарження актів Етичної ради; стану імплементації принципів доброго врядування в Україні у світлі європейської інтеграції; інновацій в частині багатомовної спроможності публічних службовців у світлі реформи державної служби; стійкості суб’єктів публічного адміністрування у кризових ситуаціях; сучасних викликів та проблемних питань адміністративної процедури проведення медико-соціальної експертизи; делегування повноважень у становленні багаторівневості урядування («multi-level governance») в Україні; адміністративних аспектів реалізації екологічних прав; впливу євроінтеграційних процесів на формування консультативно-дорадчих органів в Україні; обговорення стандартів гуманітарного права у відносинах воєнного стану; протидії тінізації економіки через застосування інституту адміністративної відповідальності; імплементації європейських стандартів належного адміністрування в національне законодавство; автоматичного надання адміністративних послуг; безсторонності суду як ознаки європеїзації адміністративної відповідальності в Україні.

За результатами роботи конференції одноголосно було підтримано резолюцію про ініціативу звернення до Міністерства юстиції України з приводу залучення фахівців у сфері адміністративного права до роботи над проектом Кодексу України про адміністративні проступки.

Oksana V. Scherbanyuk

Оксана Щербанюк

д.ю.н., професор, завідувач кафедри процесуального права

Pavlo Krainii CHNU

Павло Крайній

к.ю.н., асистент, заступник декана факультету