Вітальне слово декана

Зразок синтезу і моста правових культур Заходу і Сходу

Так назвав юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича під час своїх перших  відвідин його відомий швейцарський професор права, найавторитетніший нині дослідник творчої спадщини Євгена Ерліха Манфред Ребіндер. А ще він зазначив, що факультет являє собою органічне поєднання традицій та інновацій. Їх сплав надав факультету неповторних внутрішніх якостей і зовнішніх рис, зробив його впізнаваним серед всієї сукупності правничих шкіл України.

Підвалини факультетських традицій заклали викладачі та студенти, що працювали та навчалися у ньому під час австрійського періоду розвитку факультету. Серед перших з них особливо виділяються всесвітньо відомі постаті: Євген Ерліх, основоположник соціологічної доктрини права, предтеча посткласичної методології правопізнання; Ганс Грос, основоположник криміналістики як доктрини, а також новітніх для свого часу технік і технологій розкриття злочинів; Алоїз Шумпетер, який започаткував інноваційні традиції наукової школи факультету з фінансового права, обґрунтував під час роботи на ньому парадигму пізнання соціуму за допомогою формули творчого руйнування.

Вони дивилися і бачили на багато десятків років вперед, за горизонти своїх сучасників, залишили нам неперевершені зразки мистецтва швидше від інших схоплювати нові історичні виклики та знаходити адекватні відповіді на них.

Ми стоїмо на їх плечах, а тому дивимося та бачимо ще дальше їх горизонтів. Закладені нашими попередниками традиції ми зберігаємо не в архівах пом’яті чи сховищах бібліотек, а у матрицях наших повсякденних вчинків та буденних справах.

На факультеті дістала подальшого розвитку традиція бути творчими руйнівниками наїжджених колій у правопізнанні та професійній підготовці правників. У цьому кожен може легко переконатися зі сторінок сайту та інших відкритих джерел.

Наше найбільше багатство сьогодні, поряд з досвідом і традиціями факультету – це вся академічна спільнота факультету: студенти і викладачі, аспіранти, інші співробітники. І не у меншій мірі сюди ж належить наша спільна віра у те, що ми творимо.

Загальнолюдські цінності – це й наші цінності.

Наше найголовніше правило – прагнути у всьому бути найкращими.

Наш девіз – діяти спільними зусиллями.

Наше кредо – бути апостолами справедливості.

Ми засвоїли урок наших великих попередників – створювати відчуття спільної мети для кожного покоління факультетської спільноти.

Факультет має чітке усвідомлення своїх найважливіших цілей. Серед них стати впізнаваним за манерою буття у світі правничим факультетом Європи. Ми відкриті українському соціуму і всьому світу. Ми вміємо допомагати молоді знаходити свій шлях у житті і бути успішними.

На факультеті стали буденною справою  лекції відомих зарубіжних професорів права нашим студентам та регулярні поїздки наших викладачів і студентів для читання лекцій і навчання у європейські університети.

Наші студенти – повноправні суб’єкти освітнього процесу. Вони не тільки мають право, але й реально обирають понад 35% кредитів навчальних дисциплін у бакалавраті та удвічі більше в магістратурі.

На факультеті діє розвинуте студентське самоврядування.

Наші студенти не забувають смаку перемог на найпрестижніших національних та світових конкурсах найуспішніших у фаховій підготовці. Наші випускники затребувані по всьому світу. Найприємніше, що і в Україні також. Багато з них досягли видатних успіхів.

Усіх абітурієнтів, хто прагне їх перевершити, запрошую на факультет.

Декан факультету, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України,
Петро Пацурківський