ЧИ ЗДОБУВАЮТЬ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Під час проведення щорічної вступної компанії досить велика кількість абітурієнтів та їхніх батьків звертаються до нас із запитанням з приводу того, чи зможе випускник спеціальності 293 Міжнародне право обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти? Зокрема, чи можуть вони працювати на посадах у органах прокуратури, суді, адвокатурі та нотаріаті? Ми з розумінням ставимося до такого виду запитань, адже мова йде про майбутнє абітурієнтів. Саме тому ми черговий раз надаємо пояснення з цього приводу.

Зокрема, згідно п.21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Тобто, випускники, які здобули фах за спеціальністю 293 Міжнародне право, поза будь-яким сумнівом, можуть працювати на відповідних посадах у органах прокуратури, судах, адвокатурі та нотаріаті. А завдяки здобуттю поглиблених знань у сфері міжнародного та вітчизняного права, проходження практики як за кордоном, так і в структурах Міністерства закордонних справ України, умінням висококваліфіковано та фахово використовувати іноземні мови (не менше двох) та можливості отримання (окрім вітчизняного) диплома магістра у сфері права однієї із країн ЄС, перед випускниками спеціальності 293 Міжнародне право відкриваються перспективи працевлаштування досить широкого спектру, як на теренах України, так і за її межами.

Абітурієнте, ми чекаємо на тебе, адже спеціальність 293 Міжнародне право є ключем до твого успіху!

доктор юридичник наук,
завідувач кафедри Європейського права та порівняльного правознавства,
професор Сергій Меленко