Чергове визнання в науковій сфері

Congrats

Чергове визнання в науковій сфері сприяє формуванню високого рейтингу та лідерських позицій юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича серед найкращих закладів вищої освіти України.

Так, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 724 від 09.08.2022 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Вдовічену Віталію Анатолійовичу – декану юридичного факультету, доктору юридичних наук та Гетьманцевій Ніні Дмитрівні – завідувачці кафедри приватного права, докторці юридичних наук присвоєно вчене звання професора, а також Остафійчук Людмилі Аурелівні – кандидатці юридичних наук, доцентці кафедри процесуального права присвоєне вчене звання доцента!

Від імені професорсько-викладацького колективу та студентства юридичного факультету бажаємо нових перемог та здобутків, реалізації задумів, невичерпного джерела натхнення і завзяття, наснаги у професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!