Якого нового ректора потребує ЧНУ ім. Ю. Федьковича?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Університетська спільнота перебуває за крок від виборів нового ректора університету. Справжніх виборів. Їх справжність забезпечується щонайменше трьома чинниками. 1. У вирішальній мірі вибір ректора залежатиме від нас самих, виборців. А виборцями на цей раз є усі науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, обрані представники студентів – разом понад 95 % усіх виборців, а решту біля 5% складають інші працівники університету; 2. Кандидати на посаду ректора університету реально конкуруватимуть між собою; 3. Безперервна on-line трансляція виборів від їх початку до оголошення результатів в сукупності з іншими запобіжниками реально виключають можливість фальсифікації результатів виборів. А тому на весь колектив університету лягає безпосередня відповідальність за власний вибір.

То який саме новий ректор потрібен університету? Очевидно, що сформувався потужний запит не просто на нове прізвище, ім’я та по-батькові на цій посаді. Університет гостро потребує ректора нового типу!

А якими особистими якостями він має бути наділений? Переконана, що ці якості першої посадової особи ЧНУ ім. Ю.Федьковича повинні якомога адекватніше відповідати характеру та масштабам тих глибинних перетворень, перед невідкладною необхідністю яких опинився наш університет.

Найгострішу потребу університет має у поверненні в ньому місця найголовнішої цінності академічній спільноті, людям. А кожному члену нашої спільноти повернення віри у себе та свої можливості, справжньої суб’єктності.

Перегляньте ще раз щорічні звіти попереднього ректора. Там були безвідносні цифри, факти, обсяги коштів, вкладених у залізо та бетон, у не завжди зрозуміле будівництво та ремонти і ще багато чого. Тільки майже не було людей, історій їх людських успіхів, тріумфів і злетів. Не було бачення нашої спільної університетської мрії, благородної мети та реальних кроків по дорозі до них. Інерція. Рутина. Заборони. Адміністративно-командні запобіжники навколо. Особистості не в тренді. Цю сторінку історії університету необхідно по швидше перегорнути.

Нинішній тип університету – унітарної державної установи –  вичерпав себе!

Ініціювати та здійснити такий крутий поворот у поступі університету спроможна тільки вся академічна спільнота університету на чолі з командою новаторів-менеджерів, в свою чергу очолюваною ректором, наділеним інтуїцією стратегічного передбачення, особливо загостреним почуттям відповідальності за спільну справу, постійною готовністю поступитися особистим заради спільної справи, спроможним на непопулярні кроки заради досягнення спільно обраної мети, позбавленим пострадянських світоглядних стереотипів.

Назріла крайня необхідність інноваційної трансформації університету в сучасну європейську корпорацію.

Хто з потенційних кандидатів у найбільшій мірі наділений такими якостями і довів це на практиці?


Вкрай необхідно для стратегічного успіху університету, уже в найближчі роки, щоб новим його ректором стала особа, яка на попередніх місцях роботи досягла непересічних успіхів в основних для університету сферах – пошуку свого абітурієнта, організації інноваційного навчання студентів, вагомих реальних  успіхів у науковій роботі, була б відомою особистістю щонайменше для європейської наукової спільноти.

Для нового ректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича вкрай необхідне креативне мислення, інноваційне бачення системи цілей та засобів їх досягнення, вміння забезпечити ініціативну участь у спільній справі кожного члена університетської спільноти.

Новий ректор університету не повинен повторювати, що він стане моральним авторитетом у колективі, але насправді зобов’язаний ним стати. Ідучи на вибори, він повинен оприлюднити ще до його обрання свою команду. В протилежному випадку академічна спільнота зобов’язана глибоко замислитись, чому той або інший кандидат у ректори так нецивілізовано поступає з нами.

І ще про одне не можу не сказати. Все частіше в університеті стали лунати “жарти” типу “зачекай, ще дуже молодий”. Це адресується не тільки тим, кому за сорок, але й тим, кому за п’ятдесят. А пошукайте молодих в управлінській ланці університету! Навколо нас, в Україні в тім числі, життя вирує, відкриває широку дорогу молоді, а вона, в свою чергу, генерує інновації. Про наш університет, швидше всього, цього не скажеш, якщо не кривити душею.

То ж усе молоде покоління університету повинно ще раз ретельніше зважити, кого із потенційних кандидатів обрати своїм новим ректором.

Перед нами дуже відповідальний вибір. Будьмо гідними цього вибору.