Новини

ІІ Наукові читання пам’яті Ганса Гросса: міжнародна науково-практична конференція

Hans Hross 2

9 грудня 2022 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулись ІІ Наукові читання пам’яті Ганса Гросса: міжнародна науково-практична конференція.

Конференція проходила офлайн (аудиторія Ганса Гросса) та онлайн. У роботі конференції взяли участь вчені Австрії (PostDoc Nina Kaiser – керівник Центру Ганса Гросса Інституту кримінального права, кримінального процесу і кримінології Університету Граца та Sebastian Goelly), Болгарії (професор Йонко Кунчев), Молдови (д.ю.н. Ботнару Стела), видатні вчені-криміналісти України з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного авіаційного університету, Національної академії внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Сумського Державного Університету, Сумського Національного аграрного університету, Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Маріупольського державного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Дніпропетровського державних університетів внутрішніх справ, Академії Державної пенітенціарної служби та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А також у роботі конференції взяли участь практичні працівники: директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України С.Г. Кримчук, директор Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України І.Г. Балук та співробітники Чернівецького та Дніпровського НДЕКЦ МВС України, прокурори Чернівецької обласної та окружної прокуратур Юрій Юрчишин та Інга Каланча, голова Першотравневого районного суду м. Чернівці, кандидат юридичних наук І.А Скуляк та адвокати.

Наш грудневий захід є виявом визнання та пам’яті сучасних поколінь про всесвітньо відомого вченого, фундатора криміналістики, професора Чернівецького, Празького і Грацького, і університетів, колишнього декана юридичного факультету на той час Чернівецького імператорського і королівського імені Франца Йосифа університету.

Другі Читання відбулися в умовах війни, тому і лейтмотивом заходу були слова Ганса Гросса: «Криміналістика – це наука про реальності кримінального права. Вивчення його фактів і використання його результатів – це мета криміналістики». Адже сучасні виклики ставлять і нові завдання перед криміналістами. Трагічні події, коли змінюється і час, і люди, і всі сторони життєдіяльності суспільства, а сьогодення трансформуються у нові, ще не вивчені непередбачувані форми, акцентують на необхідності наукового переосмислення і переоцінки таких фундаментальних понять, як держава і злочинність, тероризм і агресія. Переконана, що саме такі наукові дискусії, на рівні підняття проблеми і пошуку шляхів їх вирішення є потрібними і нагальними. Без осмислення і чіткого усвідомлення, того, що протидія злочинності є якісно новим явищем, неможливо знайти принципово нові методи її дослідження та якісно нові шляхи розв’язання окреслених проблем. Про це наголошували всі учасники конференції.

Вдячні співорганізаторам Чернівецькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру (Україна), Hans Gross Centre for Interdisciplinary Criminal Science of the University of Graz (Австрія), Варненському вільному університету імені Чорноризця Храбра (юридичний факультет) (Болгарія), Державному університету Молдови (юридичний факультет) (Молдова), ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та всім учасникам за цікавість до нашого заходу. Маю надію, що ця конференція стала вагомим внеском у розвиток пріоритетної для України проблеми – протидії злочинності в сучасному світі, що швидко змінюється, ще одним кроком до ПЕРЕМОГИ.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Halyna Zharovska

Галина Жаровська

д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права