h-zharovska_23

Жаровська Галина Петрівна

доктор юридичних наук, доцент

Наукові статті, опубліковані у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

Наукові статті у фахових виданнях:

Наукові статті міжнародних фахових виданнях:

Тези доповідей:

Монографії:

Навчально-методичні роботи:

  • Кримінальне право України: тестові завдання: навчально-методичний посібник /Г.П. Жаровська, А.В. Шевчук, О.І. Ющик, О.М. Боднарук, Т.В. Продан, М.Г. Тома, Л.В. Гусар. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. 400 с.
  • Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І. Шакун, В.І Тимошенко та ін.; Нац. акад. прав. Наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я.Мудрого. 2019. 544с. (Жаровська Г.П. Географія злочинності. С. 74-76 ; Жаровська Г.П. Рівень злочинності. С. 398-400).
  • Жаровська Г.П, Ющик О.І. Кримінальне право України (Загальна частина): навч. посіб. / Галина Жаровська, Олена Ющик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 304 с.