Звіт декана за 2017 рік

ЗВІТ декана юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича професора Петра Пацурківського про роботу у 2017 році

Вельмишановні колеги! Наше сьогоднішнє зібрання – це один із безлічі соціальних актів, що відзначаються як писаними, так і не писаними, а буттєво укоріненими правилами жанру. Відкриття одного з буттєво укорінених правил соціальних актів належить геніальному німецькому феноменологу права початку ХХ ст. Адольфу Райнаху. Він з великим здивуванням для себе особисто та для більшості сучасників з’ясував, що для усіх дійових осіб соціальних актів найбільше запам’ятовуються їх початок та завершення. Широкому загалу сучасників ця істина зазвичай відома зі слів легендарного героя Штірліца не менш легендарного кінофільму минулих часів «Сімнадцять миттєвостей весни», у яких було повторено через багато десятиліть, наприкінці ХХ ст., вищезазначені слова Адольфа Райнаха. То чим же мені розпочати свій Звіт, щоб він привернув до себе увагу присутніх, запам’ятався всім?

Роль такого початку може виконати пригадування одного з достеменних історичних фактів більш як 30-річної давності, що мав місце у 1986 р. Тоді у Мексиці відбувся черговий чемпіонат світу з футболу, на якому вдруге підряд перемогла футбольна збірна Аргентини. Після нагородження переможців та призерів чемпіонату і виступів їх головних тренерів на спеціально скликаній пресконференції організатори запросили до слова капітана збірної СРСР Валерія Лобановського – його команда, яка майже повністю складалася з гравців київського «Динамо», не зуміла пробитися навіть у півфінал, але своєю грою потрясла футбольний світ. Провідні спортивні газети світу писали тоді, що таке буває один раз на тисячу років. Учасники прес-конференції, затаївши подих, чекали одкровень, пояснень чуда від В.Лобановського, підтверджень від нього «замаху» на перемогу у наступному чемпіонаті світу з футболу, розкриття «секретів» легендарної гри його збірної на мексиканському чемпіонаті світу з футболу. І Валерій Лобановський почав: так, ми станемо черговими чемпіонами світу, тому що ми побачили свої слабкі місця і помилки, ми усі свої сили сконцентруємо на їх подоланні, а тому ми їх позбудемося і виграємо чемпіонат світу з футболу.

Тоді цей «speech» В.Лобановського спонтанно перебив гарячий латиноамериканець головний тренер збірної Бразилії вигуком: «Збірна СРСР ніколи не стане чемпіоном світу, тому що її тренер не вміє дивитись у майбутнє. Черговим чемпіоном світу з футболу стане збірна Бразилії, тому що у неї ще в зародку, але уже з’явились такі то й такі то креативні інновації гри у футбол. Ми їх розвинемо раніше та більше від інших і виграємо! Всупереч недолікам, властивих команді!».

Чиє пророцтво збулося? На жаль, не Валерія Лобановського – команда СРСР ніколи так і не стала чемпіоном світу. Стало дійсністю передбачення головного тренера національної збірної з футболу Бразилії, хоча з деякими корективами: чемпіоном світу з футболу у 1990 р. стала збірна ФРН, а збірна Бразилії тріумфувала у 1994 та 1998 рр.

Чи мають ці події та їх уроки хоча б якийсь стосунок до нашого сьогоднішнього дійства? Переконаний, що мають прямий стосунок, а уроки тих подій є уроками і для нас. Адже функції головного тренера національної збірної країни з футболу та функції декана факультету по суті ідентичні, особливо в період глибоких якісних трансформацій та ціннісних викликів вище окресленим сферам соціального життя.

Декан факультету, як і головний тренер національної збірної по футболу, перш за все та головним чином повинен уміти завчасно, першим з поміж усіх зацікавлених осіб помічати нові ціннісні виклики його факультету, перекладати ці виклики на мову, зрозумілу спільноті факультету, який він очолює, виробляти на цій основі спільно з колективом адекватну стратегію і тактику власних дій та організовувати увесь колектив факультету на втілення виробленої спільно стратегії і тактики у життя.

Іншими словами, у термінології відомого англійського історика та соціолога, який розробив креативну теорію цивілізацій Арнольда Джозефа Тойнбі, матриця адекватних дій декана детермінується парадигмою «історичний виклик – історична відповідь». Чи відповідають мої дії та дії усього нашого колективу у 2017 р. цьому парадигмальному критерію?

З моєї точки зору, найбільш адекватною відповіддю на дане питання є відповідь: Переважно так! Я спробую в цілому коротко, але переконливо аргументувати свою відповідь. Водночас очікую від Вас Ваших відповідей на це питання, Вашого аналізу мого Звіту та конструктивних пропозицій.Ціннісні виклики, що постали перед юридичним факультетом у 2017 році

Ціннісні виклики, що постали перед юридичним факультетом у 2017 році

Цих викликів надто багато. Їхня ієрархія може бути різною, оскільки допустимі різні критерії їхньої класифікації. Найнебезпечніші виклики українській юридичній (правничій) освіті загалом я і завідувач кафедри публічного права Р.Гаврилюк проаналізували у статті «Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті», оприлюдненій в журналі «Право України» (2017, №10, С. 38-55). Цією статтею ми взяли участь у національній правничій дискусії за темою: «Реформа вищої юридичної освіти в Україні». У даній статті нами було обрано критерій міри суспільної небезпеки тієї чи іншої загрози для подальшого розвитку як власне юридичної (правничої) освіти та загального доступу до правничої професії зокрема, так і для суспільного прогресу України загалом.

Якщо застосовувати аналогічний критерій оцінки викликів, що постали перед нашим факультетом наприкінці 2016 – початку 2017 років, то найнебезпечнішим з них слід назвати різке ускладнення умов для селекційної роботи по залученню нових абітурієнтів для навчання на факультеті. Так, істотно скоротилась і постійно продовжує скорочуватись соціальна база, з якої факультет відшуковує своїх абітурієнтів. Підвищились вимоги до вступників. Помітно збільшився відтік потенційних абітурієнтів за кордон, передусім у Польщу та Чехію. Постала реальна загроза суттєвого скорочення набору нових студентів на факультет, якщо не будуть здійснені факультетом інноваційні кроки по поліпшенню власного іміджу та по пропонуванню потенційним студентам якісно нових продуктів в 2017 р. у порівнянні з пропозиціями факультету минулих років.

По-друге, не менш серйозним і небезпечним викликом усьому колективу факультету стало повне та остаточне банкрутство у 2016/2017 навчальному році на нашому факультеті освітньої моделі підготовки універсального правника академічного типу. Ця модель зводилась переважно в усі попередні роки до «фарширування» студентів безсистемною сукупністю розрізнених фрагментарних знань про позитивне право, яке змінюється швидше, ніж студенти встигали одержати знання про нього. Мудрі античні греки такі безплідні зусилля називали алегорично Сізіфовою працею. Ось цю Сізіфову модель так званої академічної (теоретико-догматичної) парадигми професійної підготовки правників на факультеті стало необхідним замінити парадигмально новою моделлю підготовки правника практичного типу, повністю придатного до застосування права на практиці.

По-третє, перед факультетом постала гостра потреба відшукати ключову ланку у переході до якісно нового типу професійної підготовки правника.

По-четверте, сформувалася гостра потреба запровадити викладання на факультеті докорінно нових нормативних навчальних дисциплін: Правничих досліджень, аналізу та письма (іншими словами, Юридичної методології і юридичної техніки) і Культури правового мислення, а для цього стало вкрай необхідним позбутися так званих «зайвих» предметів, які з позицій нової освітньої парадигми остаточно втратили позитивне значення.

По-п’яте, стала вкрай необхідною зміна суб’єктності студента, як сторони якісно нової професійної підготовки правника та знаходження достатніх нових мотиваційних чинників як для викладачів, так і для студентів у забезпеченні нової якості професійної підготовки правника.

По-шосте, постала крайня необхідність наповнити докорінно іншим змістом ціннісну складову, світоглядну складову та морально-етичну складові якості професійної підготовки правника на факультеті.

По-сьоме, постала потреба парадигмально змінити організацію і зміст наукової роботи професорсько-викладацького складу факультету, домогтися участі усіх студентів у студентській науковій роботі.

По-восьме, стало вкрай необхідним перейти до повної відкритості факультету світовому ринку юридичної освіти та надання правничих послуг споживачам на началах добросовісної конкуренції усіх надавачів цих послуг.

По-дев’яте, стало необхідним остаточно обрати одну із перевірених часом та практикою світових моделей підготовки правника та послідовно запроваджувати її у себе з допустимими об’єктивно зумовленими модифікаціями.

По-десяте, стало необхідним цілеспрямовано вибудовувати та утверджувати на факультеті усіма допустимими цивілізованими засобами культ міжнародної академічної мобільності студентів факультету.

Нарешті, ще одним вагомим ціннісним викликом факультету у 2017 р. постала невідкладна перспектива необхідності підтвердження усім університетом навесні 2019 р. звання національного університету. Як і у боротьбі за свого абітурієнта, міжвузівська конкуренція тут також різко загострилась, а потенційні критерії для підтвердження звання національного вузу щороку тільки ставали серйознішими і складнішими.

Основні здобутки факультету у 2017 році та їх уроки

Які ж саме відповіді були знайдені нами спільно на вищезазначені виклики у 2017 році? Передусім відзначу, що цей рік виявився для всього факультету ще більш плідним та результативним, ніж також успішний 2016 рік.

У відповідь на перший виклик факультет в числі інших кроків започаткував у 2017 р. підготовку фахівців зі ще однієї спеціальності – Міжнародного права як за освітньою програмою «Бакалавр права», так і за освітньою програмою «Магістр права». Це уможливило додатковий вступ на факультет 62 першокурсників-бакалаврів та 20 магістрів. Найбільша особиста заслуга у цьому належить завідувачу кафедри Європейського права і порівняльного правознавства професору Сергію Меленку. По набору бакалаврів-правознавцівміжнародників у 2017 р. наш факультет посів третє місце в Україні, а по набору усіх бакалаврів-першокурсників денного відділення – п’яте місце в Україні. Буде справедливим, якщо за підсумками усієї роботи у 2017 р. завідувач кафедри європейського права і порівняльного правознавства буде премійований у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Складнішою і важчою, проте не менш успішною була відповідь колективу факультету і на другий виклик, що постав перед нами. Найбільш концентровано вона проявилась у виробленій та вперше запровадженій нами новій освітній програмі підготовки бакалавра права практичного типу, який не лише буде знати, але й уміти застосовувати право. Ядро цієї програми склали такі базові навчальні дисципліни, як: права людини; конституційне право; адміністративне право; цивільне право; цивільний процес; кримінальне право; кримінальний процес; правничі дослідження, аналіз та письмо (іншими словами, юридична методологія і юридична техніка); культура правового мислення; правнича етика. Ми безповоротно розпрощалися у 2017 р. з такими навчальними дисциплінами, як: державне право зарубіжних країн; кримінологія; криміналістика, рядом інших часткових дисциплін, що не мали принципового значення для підготовки правника нового типу, а відмова від них уможливила появу дисциплін вільного вибору студентів, які складають в освітній програмі «Бакалавр права» понад 30%.

Перелік обов’язкових дисциплін освітньої програми бакалавр права на факультеті суттєво скоротився, проте ще нараховує понад 20 предметів і містить предмети з віджилої світоглядної освітньої парадигми, тому робота по оптимізації освітньої програми підготовки бакалавра права факультетом буде продовжена і в майбутньому.

Наведу цікаве порівняння. Як зазначили під час уже згадуваної мною вище національної правничої дискусії за темою «Реформа вищої юридичної освіти в Україні» представники факультету права й адміністрації Варшавського університету доктори права С.Жултек і К.-Ю.Ковальська, у 2016/2017 навчальному році було впроваджено найсерйозніші в історії факультету зміни в наскрізну освітню програму за спеціальністю «Право» і залишено у ній лише 16 обов’язкових для усіх студентів дисциплін на 5 років. У найближчій перспективі це очікує і нас, тому що у всіх передових правничих школах світу число обов’язкових дисциплін не перевищує 12-14 предметів.

Принципову роль у посиленні практичної спрямованості підготовки правника на факультеті зіграв також перехід від семінарських до практичних занять, від закріплення теоретичного лекційного матеріалу на семінарах до вирішення юридичних казусів на практичних заняттях (у традиційній вітчизняній термінології, до розв’язання практичних юридичних проблем) самими студентами під керівництвом викладачів.

До речі, на факультеті уже підготовлено та опубліковано у 2017 р. два збірники завдань для практичних занять: Андрієм Бутирським та Іриною Бутирською «Збірник казусів з господарського права»; Наталією Турман, Наталією Савчин і Іриною Бутирською «Збірник казусів з кримінального процесуального права України».

Посилило практичну підготовку студентів-правників факультету фактично друге народження юридичної клініки студентів факультету завдяки переходу організаційного та методологічно-методичного керівництва клінікою до кафедри публічного права та персонально до Ірини Романюк. У 2017 р. наша клініка стала однією з найкращих в Україні, була нарешті прийнята в Асоціацію юридичних клінік України, а на її базі було проведено 1-2 грудня 2017 р. ювілейний Всеукраїнський з’їзди юридичних клінік України.

Ще більше посилить практичну спрямованість підготовки правників створення у 2017 р. трьох навчально-наукових лабораторій на факультеті: лабораторії медіації, переговорів та арбітражу; лабораторії прав людини; лабораторії юридичної методології і юридичної техніки.

Великий обсяг конструктивної роботи по перебудові освітньої програми підготовки бакалавра права на факультеті здійснив у 2017 р. мій заступник з навчально-методичної роботи доцент Сергій Савчук. Я пропоную його також преміювати за підсумками року, що минає, середньомісячною заробітною платою. Адже запровадження нової освітньої програми підготовки бакалавра завдяки великій його підготовчій роботі уможливило нам знаходження адекватних відповідей і на четвертий та шостий виклики, що постали перед факультетом у 2017 році.

Факультет зумів відшукати у 2017 р. адекватну відповідь щодо знаходження ключової ланки як умови переходу до підготовки правника якісно нового типу. Такою ланкою стало подолання конфлікту інтересів у викладача як особи, що навчає студентів та тієї ж самої особи викладача, що приймає у студента іспит чи залік. Цього вдалося досягти завдяки запровадженню комп’ютерного тестування за принципами ЗНО здобутих студентами компетентностей під час випускного іспиту з бакалаврату, іспитів із шести базових дисциплін: конституційного права, адміністративного права, цивільного права, цивільного процесу, кримінального права, кримінального процесу та усіх іспитових дисциплін ІV курсу. Це стало можливим завдяки появі трьох комп’ютерних класів на факультеті та величезній роботі на волонтерських засадах основних тестологів факультету Білоскурської Олени, Вдовічена Віталія, Ковбаса Ігора, Процьків Наталії, Гетьманцева Олександра, Шевчука Андрія, Ющик Олени і Наталії Турман, яких я також пропоную преміювати за підсумками 2017 р. кожного у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Переведення більшості ключових іспитів на факультеті на комп’ютерне тестування на основі принципів ЗНО уможливило загалом успішне складання випускниками бакалаврату факультету вступного іспиту у магістратуру в 2017 р. також на основі комп’ютерного тестування за принципами ЗНО. Наш факультет увійшов за цим показником у число двадцяти кращих правничих шкіл із 80 правничих шкіл України.

Мусимо також визнати, що результат наших вступників у магістратуру міг бути значно кращим. Так, у травні 2017 р. вчена рада нашого факультету понизила поріг «склав/не склав» випускний іспит з бакалаврату із 50 до 40 балів із 100 можливих. Ті наші майже 40 бакалаврів, хто не склав того чи іншого вступного іспиту в магістратуру влітку 2017 р. у ході загальнонаціонального вступу, всі без винятку як раз набрали на випускному іспиті з бакалаврату від 40 до 49 балів. Інакше кажучи, вони «покарали» факультет за проявлену з його боку безпринципність в оцінці фахової підготовки випускників-бакалаврів.

Запровадження комп’ютерного тестування уможливило також знаходження адекватної відповіді на виклик факультету за номером п’ять.

Що стосується викликів факультету, позначених мною вище порядковими номерами 7-10, то робота по знаходженню адекватних відповідей на них тільки розпочалася.

Зокрема, сьомий виклик вимагає парадигмально змінити організацію і зміст наукової роботи усього професорсько-викладацького складу факультету, домогтися участі усіх студентів у студентській науковій роботі. Стосовно викладачів перші конструктивні кроки поки що зроблено лише кафедрою публічного права. Так, творча група кафедри під керівництвом її завідувача д.ю.н. Руслани Гаврилюк розробила проектну конкурсну заявку на участь у загальноєвропейському конкурсі наукових проектів ERASMUS+KА2 «Європейські стандарти медіації» та зайняла в остаточному підсумку разом з усіма іншими зарубіжними та українськими співавторами цього проекту двадцять сьоме місце у загальноєвропейському конкурсі усіх наукових проектів. Переможцями були визнані колективи, що зайняли перших 22 місця.

У квітні 2017 року творча група цієї ж кафедри під керівництвом її завідувача д.ю.н. Руслани Гаврилюк підготувала та подала проектну заявку «Інноваційні правові моделі та фінансування вищої школи в Польщі та Україні» на участь у конкурсі спільних україно-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018-2019 рр., але в кінцевому підсумку уряди Польщі та України не знайшли достатніх коштів для фінансування переможців цього конкурсу і він не був завершений у природний спосіб – визначенням переможців.

Нарешті, у травні 2017 р. кафедрою публічного права під керівництвом її завідувача д.ю.н. Руслани Гаврилюк було підготовлено та подано проектну заявку «Інноваційна людиноцентристська правова модель місцевих податків і зборів для України» на конкурс наукових проектів МОН України, але в число переможців конкурсу цей проект не потрапив, оскільки за умов вкрай обмежених фінансових ресурсів МОН України фінансував тільки проекти, які набрали понад 85 процентів можливих балів. Наш проект за максимально доброзичливою «домашньою» оцінкою «тягнув» лише на 63 бали. Але з набування вкрай необхідного досвіду і з’ясування власних сильних та слабких сторін починали колись і нинішні переможці.

Двоє доцентів кафедри публічного права, Вдовічен Віталій Анатолійович та Подорожна Тетяна Станіславівна, захистили докторські дисертації. Ще одну докторську дисертацію захистила у 2017 році доцент кафедри філософії і теорії права Гураленко Наталія Анатоліївна.

Кафедра публічного права відкрила у 2017 році навчально-наукову Лабораторію медіації, переговорів і арбітражу, розробила та підготувала до реалізації у 2018 р. сертифікатну освітню програму «Професійна медіація», розробила освітню програму нової магістерської спеціалізації на 2018 р. «Медіаційне право».

Кафедра публічного права підготувала у 2017 р. дві студентські командипризери Всеукраїнських судових дебатів з податкового права, які проходили аж до фіналу анонімно, за європейськими критеріями оцінювання результатів учасників. До складу цих команд увійшли студентки: Кульба Галина, Іринич Габріела, Матищак Наталя, Оксентій Ліліана, Чура Олеся, Шклярук Юлія. На підготовку цих команд до конкурсу кафедрою було витрачено понад три місяці часу.

Нарешті, кафедрою публічного права спільно з кафедрою Європейського права і порівняльного правознавства вперше було проведено спільно з юридичним факультетом Сучавського університету міжнародну наукову конференцію з питань транскордонної співпраці, у якій взяли активну участь біля третини викладачів нашого факультету.

Усі інші кафедри факультету мають у 2017 р., як і у попередні роки, незрівнянно менший здобуток.

На підставі вищевикладеного пропоную преміювати за підсумками 2017р. завідувача кафедри публічного права д.ю.н., доцента Руслану Гаврилюк у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Колективом факультету зроблено у 2017 р. рішучий, принциповий крок до повної відкритості себе світовому ринку юридичної освіти та надання правничих послуг споживачам на началах добросовісної конкуренції усіх надавачів цих послуг. Зокрема, спеціально створеною мною групою викладачів на чолі із заступниками декана факультету Дмитром Костею та Вікторією Васильчук підготовлено освітню програму для підготовки бакалаврів права англійською мовою, згідно англійських освітніх стандартів. Проте факультет не встиг належно розрекламувати дану освітню програму серед потенційних англомовних абітурієнтів настільки, щоб набрати студентів уже в 2017 р. Нині вищезазначена творча група працює над тим, щоб розпочати підготовку студентів-іноземців за цією програмою у 2018р.

У відповідь на дев’ятий виклик факультетом остаточно зроблено вибір як базової для нас німецької моделі підготовки правника на основі матриці підготовки судді. У розвиток цього вибору пройшли реальне підвищення своєї професійної кваліфікації в правничій школі університету міста Вісмар (Німеччина): у січні-лютому 2017 р. я особисто і завідувач кафедри публічного права д.ю.н. Руслана Гаврилюк; у липні 2017 р. – завідувач кафедри кримінального права і криміналістики доц. Галина Жаровська, доцент кафедри приватного права Володимир Никифорак, доценти кафедри Європейського права і порівняльного правознавства Оксана Войцеховська та Оксана Руденко. На січеньлютий 2018 р. заплановано таке ж підвищення кваліфікації у правничій школі м. Вісмар ще вісьмома науково-педагогічними працівниками факультету.

Завідувач кафедри приватного права факультету д.ю.н. Микола Боднарук та двоє доцентів цієї ж кафедри Наталія Процьків і Тетяна Волощенко пройшли підвищення кваліфікації у 2017 р. на кафедрі цивільного права Вроцлавського університету (Республіка Польща).

Доценти кафедри публічного права Дмитро Костя та Сергій Боднар пройшли підвищення кваліфікації у 2017р. на кафедрі переговорів та медіації Католицького університету Любліна (Республіка Польща). Крім того, Дмитро Костя у цьому ж році стажувався також в університеті Масарика міста Брно (Чехія).

Завідувач кафедри публічного права Руслана Гаврилюк 26 серпня – 3 вересня 2017 року взяла участь у навчальному візиті до США для ознайомлення з організацією юридичної освіти, правничої професії та верховенством права у дії за підтримки Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

Своєрідне закордонне підвищення професійної кваліфікації пройшла у 2017 р. й асистент кафедри філософії і теорії права Вікторія Васильчук. Зокрема, вона у квітні 2017 р. в рамках Програми «Відкритий світ» читала лекції англійською мовою як гостьовий професор та виступила з презентацією «Національна ідентичність України» перед студентами Північної вищої школи (Novthevn High School) у м.Дюрем (Північна Кароліна, США).

Доценти кафедри кримінального права Олена Ющик, Андрій Шевчук та Олександр Боднарук пройшли підвищення кваліфікації на юридичному факультеті Варненського університету (Болгарія).

Наприкінці жовтня 2017р. кафедрою правосуддя на чолі з д.ю.н. Оксаною Щербанюк було проведено потужну міжнародну конференцію «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», у якій взяли активну участь чимало вчених з ФРН, а також з Австрії, Молдови та найбільше, природно, з України. Творчою групою кафедри правосуддя під керівництвом завідувача кафедри д.ю.н., доц. Оксани Щербанюк також підготовлено і подано для участі в конкурсі на одержання щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Проект наукового дослідження «Оптимізація застосування процесуального законодавства України в контексті концепції перехідного правосуддя». На підставі вищевикладеного пропоную преміювати за підсумками 2017 р. завідувача кафедри правосуддя д.ю.н., доцента Оксану Щербанюк у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як цьогорічний підсумок розвитку німецького напрямку міжнародного співробітництва факультету вченою радою факультету 28 листопада 2017 р. прийнято рішення про створення «Навчально-наукового Центру німецького права кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та затверджено положення про цей Центр.

Щодо десятого виклику факультету стосовно необхідності цілеспрямовано вибудовувати та утверджувати усіма допустимими цивілізованими методами культ міжнародної мобільності студентів факультету, то про здобутки тут ще немає підстав вести мову, оскільки тільки четверо студентів факультету скористалися у 2017 р. з такої можливості: впродовж усього весняного семестру навчалась на юридичному факультеті Яського університету (Румунія) студентка тодішнього ІІ курсу Паскар Каріна, на цілий осінній семестр поїхала навчатися на юридичний факультет Вроцлавського університету студентка V курсу Порушник Марія, пройшли загальну ознайомчу місячну практику в адвокатських конторах м. Берлін студентки четвертого курсу Олена Щербакова та Юлія Кирилович.

Як для нашого факультету, це неприпустимо мало і ситуація вимагає негайного кардинального поліпшення її. Для цього повинні бути вжиті належні зусилля мої особисто, усіх моїх заступників, усіх завідувачів кафедр, усіх викладачів факультету і, природно, усіх студентів факультету. Адже потенціал студентів факультету дуже великий. Про це переконливо свідчить, зокрема, вихід у фінал Міжнародних судових дебатів з прав людини імені Нельсона Мандели, що відбувся у липні 2017 р. в Женеві (Швейцарія), наших студентів Олени Щербакової та Романа Токарика і успішний виступ їх у фіналі конкурсу.

Щодо одинадцятого виклику факультету повинен сказати, що факультет уже не один рік здійснює планомірну підготовку до підтвердження університетом статусу національного. Зокрема, на факультеті тільки впродовж 2015-2017 рр. захищено 9 докторських дисертацій, відкрито аспірантуру зі спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», докторантуру зі спеціальності «Право», завершується підготовка до відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «Право», здійснено великий комплекс інших необхідних заходів і ця робота продовжується.

Основні ціннісні виклики, що очікують факультет у 2018 році

Такими викликами залишилися усі ціннісні виклики факультету 2017року. Тільки змінилася їх ієрархія. На безспірно перше місце вийшов виклик якісно підготуватися до підтвердження університетом статусу національного навесні 2018 р. Постанова Кабінету Міністрів України № 912 від 22.11.2017 р., у якій сформульовані критерії та визначений порядок такого підтвердження, мною розіслана усім членам трудового колективу факультету. Сьогодні не бачу потреби детально зупинятися на цьому питанні.

Проте хочу наголосити на наступному. Ще ніколи раніше не поставала перед факультетом так гостро проблема, щоб його викладачі мали публікації у періодичних виданнях, включених до рейтингових наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Сьогодні це питання набуло для факультету статусу бути чи не бути нашій правничій школі як визнаній та авторитетній в Україні та за кордоном. Наводжу для усіх присутніх без коментарів витяг із Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»:

«1. Внести до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 345), зміни, виклавши їх у новій редакції, що додаються

«2. Пункт 2 постанови доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: «вимога до керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) щодо наявності у нього не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, набирає чинності з 01 вересня 2017 року».

Наводжу також без коментарів витяг з наказу Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» № 1432 від 30.10.2017 р.: «На підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», визнати освітні програми закладів вищої освіти, що реалізуються ними на другому (магістерському) рівні вищої освіти, такими, що акредитовані до 01 липня 2018 року».

У світлі вищенаведеного на мене особисто та на кожного завідувача кафедри покладається персональна відповідальність за докорінне поліпшення показників науково-педагогічних працівників факультету за критерієм опублікування результатів своїх наукових досліджень у високорейтингових міжнародних виданнях.

Також змушений акцентувати Вашу увагу на ще одному вкрай злободенному виклику для факультету:

МОН України вже неодноразово заявляло про свій намір включити у якості обов’язкового критерію до Ліцензійних умов здійснення правничими школами своєї освітньої діяльності вимогу про наявність із кожної базової дисципліни конституційного права; адміністративного права; цивільного права; цивільного процесу; кримінального права; кримінального процесу – не менше одного штатного доктора юридичних наук. На даний час штатними докторами юридичних наук у нас забезпечені тільки перших дві базові дисципліни.

Надто довго пише докторську дисертацію з цивільного права доцент Олександр Гетманцев.

Необхідно у найближчий час захистити докторську дисертацію з кримінального права Галині Жаровській – кафедра кримінального права і криміналістики взагалі залишилася без жодного доктора юридичних наук, що є викликом для усього факультету.

Не бачу цілеспрямованих зусиль з боку завідувача кафедри приватного права д.ю.н. Миколи Боднарука по підготовці доктора юридичних наук з цивільного права.

А доктора юридичних наук з кримінального права в умовах, що склалися, ймовірніше всього, доведеться вирощувати мені особисто чи знаходити його на стороні.

Без знаходження у 2018 р. належних відповідей на вищезазначені виклики на факультет очікують серйозні прикрощі. Тому закликаю усіх до об’єднання та примноження наших спільних зусиль, шановні колеги.

Заключення

Чим же завершити мені Звіт про роботу у 2017 р., якщо слідувати настанові Адольфа Райнаха, про якого я згадував на початку Звіту? Тут може виявитись слушною нещодавня порада-жарт справжнього гуру сучасної загальнотеоретичної юриспруденції України академіка АПрН України, відомого професора найстарішої в Україні правничої школи Львівського національного університету імені І.Франка Петра Мойсейовича Рабіновича. Він рекомендував порівнювати свою роботу зі станом справ України загалом, зі станом справ у своєму університеті, а тоді вже оцінювати власну роботу. Що ми тут маємо?

Населення України впродовж усіх років незалежності скоротилося десь на 10 млн. осіб і продовжує скорочуватись. Скоротився середній вік жителів України. Знизився рівень життя українців. Скоротився економічний потенціал України. Набула масштабів національної небезпеки №1 в Україні корупція.

Суттєво скоротилося число основних підрозділів та загальне число студентів і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Юридичний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича, навпаки, зростає у всіх основних вимірах: зросла чисельність студентів та викладачів факультету, особливо за два останніх роки; розширилась географія абітурієнтів факультету; зросла питома вага та загальна чисельність докторів юридичних наук та кандидатів юридичних наук серед викладачів факультету; виникли нові структурні підрозділи на факультеті; збільшилось число комп’ютерних класів та число аудиторій для занять зі студентами взагалі; з’явилися нові меблі у цих аудиторіях; збільшилась площа факультету; суттєво виріс імідж факультету в Україні та за її межами та зросли можливості факультету з гідністю зустрічати все нові і нові життєві виклики.

Порівнюйте та робіть висновки.

Пацурківський Петро Станіславович

декан юридичного факультету

Ви також можете ознайомитись із звітом декана за 2016 рік