Навчальні дисципліни кафедри приватного права права

2018-2019рр.

1-й семестр

*обов'язкові дисципліни

вибіркові дисципліни

2-й семестр

*обов'язкові дисципліни

вибіркові дисципліни