Матеріали навчальної практики

для студентів ІІ курсу
Основними документами звітної документації є:
  • щоденник;
  • звіт про проходження практики та додатки.
Показник Вимоги
Формат аркуша А-4
Поля ліве - 3 см.
праве - 1 см.
верхнє - 2 см.
нижнє - 2 см.
Формат тексту по ширині
Назва шрифту Times New Roman
Розмір шрифту 14
Абзац 1,25 см.
Міжрядковий інтервал 1,5 см.
Нумерація сторінок у правому верхньому куті
Обсяг звіту 15 – 20 сторінок
Титульна сторінка див. додаток 1
Зміст див. додаток 2
Вступ див. додаток 3
Висновки див. додаток 4
Додатки див. додаток 5
Вимоги до оформлення щоденника:
  • записи треба робити щоденно на основі виконаної роботи згідно з програмою проходження практики;
  • записи повинні бути лаконічними, але передавати основний зміст програми практики;
  • записи повинні відображати практичну роботу бази практики, в них вказуються документи, які аналізувалися або складалися студентом у процесі роботи, робляться посилання на додані документи;
  • записи здійснюються охайно та грамотно.
Студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівнику практики від бази практики, який перевіряє щоденник, дає письмові зауваження, додаткові завдання й підписує записи, які зроблені студентом. Після закінчення практики щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівниками практики від бази практики, які складають відгук та підписують його. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати у встановлений кафедрою строк.

Програма навчальної практики в місцевих радах студентів 2 курсу юридичного факультету

Практику проходять в органі в цілому, хоча безпосереднє керівництво практикантом (групою практикантів) може бути покладене на працівника певного підрозділу цього органу.

Змістовно-діяльнісна структура навчальних елементів програми проходження практики в місцевих радах

Зміст модулів і навчальних елементів
Аналіз питань, що розглядались на сесіях місцевих рад (кількісний склад питань за окремими напрямками, – економіка, соціальний розвиток, законність, правопорядок, захист прав громадян і т. д.)
Ознайомлення із плануванням роботи органу та роботи підрозділу, до якого студент прикріплений при проходженні практики
Аналіз роботи однієї із постійних комісій
Складання письмової характеристики судової практики за участю органу, де проходив практику студент (зміст правових вимог по судових справах, що виникають із правовідносин державної служби, у справах по оскарженню управлінських актів органу, у справах за заявами прокурорів за наслідками розгляду органом їх протестів).
Ознайомлення із роботою по розгляду звернень громадян:
- Присутність на особистих прийомах громадян керівництвом органу
- Вивчення документації, що ведеться при розгляді письмових звернень
- Аналіз ефективності реалізації законодавства про звернення громадян.
Вивчення та письмова характеристика роботи юридичного відділу органу влади
Аналіз стану дотримання та виконання антикорупційного законодавства; написати про заходи, що проводились з цього приводу (якщо такі відбувалися)
Назвати та систематизувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: приклади скласти самостійно та проілюструвати в додатках
Скласти письмову характеристику діяльності ради по впровадженню заходів децентралізації місцевої влади
Складання письмової характеристики недоліків у адміністративній практиці підрозділу та органу в цілому.
Складання наступних документів:
- Викладені письмово у довільній формі послідовно умовні дані, що заносяться до реєстраційно-контрольних карт по зверненнях громадян (в тому числі карт особистого прийому громадян).
- Викладені письмово у довільній формі реквізити бланку для листів, що використовується у діловодстві органів місцевого самоврядування.
- Викладені письмово приклади резолюцій, які накладалися керівниками органів по місцю проходження практики.
- Проект рішення конкурсної комісії про невідповідність кандидата на посаду державного службовця вимогам конкурсу.
- Проект правозастосовчого рішення, що готується підрозділом.
- Схеми взаємодії підрозділів органу при виконанні його функцій.
- Проекти розпоряджень міського (селищного, сільського) голови про скликання сесії місцевої ради.
- Проект протоколу засідання постійної комісії місцевої ради.
- Висновок постійної комісії місцевої ради.

Програма навчальної практики в місцевих державних адміністраціях для студентів 2 курсу юридичного факультету

Практику проходять в органі в цілому, хоча безпосереднє керівництво практикантом (групою практикантів) може бути покладене на працівника певного підрозділу цього органу.

Змістовно-діяльнісна структура навчальних елементів програми проходження практики в місцевих державних адміністраціях та інших місцевих органах виконавчої влади

Зміст навчальних елементів
Аналіз нормативних актів, які регулюють діяльність органу
Ознайомлення із плануванням роботи органу та роботи підрозділу, до якого студент прикріплений при проходженні практики
Аналіз роботи однієї із постійних комісій чи структурного підрозділу адміністрації
Складання письмової характеристики судової практики за участю органу, де проходив практику студент (зміст правових вимог по судових справах, що виникають із правовідносин державної служби, у справах по оскарженню управлінських актів органу, у справах за заявами прокурорів за наслідками розгляду органом їх протестів).
Ознайомлення із роботою по розгляду звернень громадян:
- Присутність на особистих прийомах громадян керівництвом органу
- Вивчення документації, що ведеться при розгляді письмових звернень
- Аналіз ефективності реалізації законодавства про звернення громадян.
Вивчення роботи юридичного відділу органу влади
Аналіз стану дотримання та виконання антикорупційного законодавства; написати про заходи, що проводились з цього приводу (якщо такі відбувалися)
Назвати та систематизувати акти органів та посадових осіб органу: приклади скласти самостійно та проілюструвати в додатках
Складання письмової характеристики недоліків у адміністративній практиці підрозділу та органу в цілому.
Скласти письмову характеристику діяльності адміністрації по впровадженню заходів децентралізації місцевої влади
Складання наступних документів:
- Викладені письмово у довільній формі послідовно умовні дані, що заносяться до реєстраційно-контрольних карт по зверненнях громадян (в тому числі карт особистого прийому громадян).
- Викладені письмово у довільній формі реквізити бланку для листів, що використовується у діловодстві місцевих органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
- Викладені письмово приклади резолюцій, які накладалися керівниками органів по місцю проходження практики.
- Проект атестаційного листа, який подається на підпис голові і членами атестаційної комісії.
- Проект рішення конкурсної комісії про невідповідність кандидата на посаду державного службовця вимогам конкурсу.
- Проект правозастосовчого рішення, що готується підрозділом (постанови про накладення адміністративного стягнення, дозволу на провадження певного виду діяльності, рішення про реєстрацію як суб’єкта підприємництва і т.п.).
- Проект правозастосовчого рішення, що готується підрозділом.
- Схеми взаємодії підрозділів органу при виконанні його функцій.