Програма навчальної практики в місцевих радах

Практику проходять в органі в цілому, хоча безпосереднє керівництво практикантом (групою практикантів) може бути покладене на працівника певного підрозділу цього органу.

Змістовно-діяльнісна структура навчальних елементів програми проходження практики в місцевих радах

Зміст модулів і навчальних елементів Кількіть балів за навчальний елемент
Аналіз питань, що розглядались на сесіях місцевих рад (кількісний склад питань за окремими напрямками, – економіка, соціальний розвиток, законність, правопорядок, захист прав громадян і т. д.); 3
Ознайомлення із плануванням роботи прикріплений при проходженні практики органу та роботи підрозділу, до якого студент 3
Аналіз роботи однієї із постійних комісій (наприклад, комісії в справах законності, прав людини) 3
Складання письмової характеристики судової практики за участю органу, де проходив практику студент (зміст правових вимог по судових справах, що виникають із правовідносин державної служби, у справах по оскарженню управлінських актів органу, у справах за заявами прокурорів за наслідками розгляду органом їх протестів). 3
Ознайомлення із роботою по розгляду звернень громадян:
- Присутність на особистих прийомах громадян керівництвом органу
- Вивчення документації, що ведеться при розгляді письмових звернень
- Аналіз ефективності реалізації законодавства про звернення громадян.
3
Вивчення та письмова характеристика роботи юридичного відділу органу влади 3
Аналіз стану дотримання та виконання антикорупційного законодавства; написати про заходи, що проводились з цього приводу 3
Назвати та систематизувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: приклади скласти самостійно та проілюструвати в додатках 3
Скласти письмову характеристику діяльності ради по впровадженню заходів місцевої влади 3
Складання письмової характеристики недоліків у адміністративній практиці підрозділу та органу в цілому. 3
Складання наступних документів:
- Викладені письмово у довільній формі послідовно умовні дані, що заносяться до реєстраційно-контрольних карт по зверненнях громадян (в тому числі карт особистого прийому громадян).
- Викладені письмово у довільній формі реквізити бланку для листів, що використовується у діловодстві місцевих органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
- Викладені письмово приклади резолюцій, які накладалися керівниками органів по місцю проходження практики.
- Проект атестаційного листа, який подається на підпис голові і членами атестаційної комісії.
- Проект рішення конкурсної комісії про невідповідність кандидата на посаду державного службовця вимогам конкурсу.
- Проект правозастосовчого рішення, що готується підрозділом (постанови про накладення адміністративного стягнення, дозволу на провадження певного виду діяльності, рішення про реєстрацію як суб’єкта підприємництва і т.п.).
- Схеми взаємодії підрозділів органу при виконанні його функцій.
- Проекти розпоряджень міського (селищного, сільського) голови про скликання сесії місцевої ради.
- Проект протоколу засідання постійної комісії місцевої ради.
- Висновок постійної комісії місцевої ради.
1/за кожен
Якість оформлення звіту 5
Якість оформлення щоденника проходження практики 5
Всього за модулем 50
Модуль контроль підсумковий (залік) 50

Звітність за результатами практики

> Пред’явлення документів, складених студентами самостійно.

> Пред’явлення звіту. У звіті студент має відобразити ступінь виконання робіт, запрограмованих змістом практики; викласти характеристику судової та адміністративної практики за участю підрозділу (органу в цілому). Обсяг Звіту не більше 20 сторінок (до 2 сторінок на кожен день проходження практики).

Звіт за результатами практики, самостійно складені документи та матеріали, що до нього додаються, студент завчасно до захисту практики подає відповідному викладачу – керівнику групи практикантів для ознайомлення. Прикріплення студента до відповідного викладача – керівника групи практикантів проводиться наказом ректора про направлення студентів на практику. Із копією наказу студенти повинні ознайомитися на кафедрі публічного права.

Програма навчальної практики в місцевих державних адміністраціях

Практику проходять в органі в цілому, хоча безпосереднє керівництво практикантом (групою практикантів) може бути покладене на працівника певного підрозділу цього органу.

Змістовно-діяльнісна структура навчальних елементів програми проходження практики вмісцевих державних адміністраціях та інших місцевих органах виконавчої влади

Зміст навчальних елементів Кількість балів за навчальний елемент
Аналіз нормативних актів, які регулюють діяльність органу:
- Регламент (місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету місцевої ради)
- Положення про структурні підрозділи органу
- Нормативні акти, якими керуються такі підрозділи при виконанні своїх функцій
- Положення про порядок підготовки розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.
3
Ознайомлення із плануванням роботи органу та роботи підрозділу, до якого студент прикріплений при проходженні практики 3
Аналіз роботи однієї із постійних комісій чи структурного підрозділу адміністрації 3
Складання письмової характеристики судової практики за участю органу, де проходив практику студент (зміст правових вимог по судових справах, що виникають із правовідносин державної служби, у справах по оскарженню управлінських актів органу, у справах за заявами прокурорів за наслідками розгляду органом їх протестів). 3
Ознайомлення із роботою по розгляду звернень громадян:
- Присутність на особистих прийомах громадян керівництвом органу
- Вивчення документації, що ведеться при розгляді письмових звернень
- Аналіз ефективності реалізації законодавства про звернення громадян.
3
Вивчення та письмова характеристика роботи юридичного відділу органу влади 3
Аналіз стану дотримання та виконання антикорупційного законодавства; написати про заходи, що проводились з цього приводу 3
Назвати та систематизувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: приклади скласти самостійно та проілюструвати в додатках 3
Скласти письмову характеристику діяльності ради по впровадженню заходів місцевої влади 3
Складання письмової характеристики недоліків у адміністративній практиці підрозділу та органу в цілому. 3
Складання наступних документів:
- Викладені письмово у довільній формі послідовно умовні дані, що заносяться до реєстраційно-контрольних карт по зверненнях громадян (в тому числі карт особистого прийому громадян).
- Викладені письмово у довільній формі реквізити бланку для листів, що використовується у діловодстві місцевих органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
- Викладені письмово приклади резолюцій, які накладалися керівниками органів по місцю проходження практики.
- Проект атестаційного листа, який подається на підпис голові і членами атестаційної комісії.
- Проект рішення конкурсної комісії про невідповідність кандидата на посаду державного службовця вимогам конкурсу.
- Проект правозастосовчого рішення, що готується підрозділом (постанови про накладення адміністративного стягнення, дозволу на провадження певного виду діяльності, рішення про реєстрацію як суб’єкта підприємництва і т.п.).
- Схеми взаємодії підрозділів органу при виконанні його функцій.
2
1
1
2
1
2
Якість оформлення звіту 5
Якість оформлення щоденника проходження практики 5
Всього за модулем 50
Модуль контроль підсумковий (залік) 50

Звітність за результатами практики

> Пред’явлення документів, складених студентами самостійно.

> Пред’явлення звіту. У звіті студент має відобразити ступінь виконання робіт, запрограмованих змістом практики; викласти характеристику судової та адміністративної практики за участю підрозділу (органу в цілому). Обсяг Звіту не більше 20 сторінок (1-2 сторінки на кожен день проходження практики).

Звіт за результатами практики, самостійно складені документи та матеріали, що до нього додаються, студент завчасно до захисту практики подає відповідному викладачу – керівнику групи практикантів для ознайомлення. Прикріплення студента до відповідного викладача – керівника групи практикантів проводиться наказом ректора про направлення студентів на практику. Із копією наказу студенти повинні ознайомитися на кафедрі публічного права.