Магістерська ОПП «Медіація»

Основні переваги магістерської освітньо-професійної програми «Медіація»

MEDIATS BANNER

1. Програма розроблена та буде реалізовуватись у рамках грантового проєкту «Медіація: навчання та трансформація суспільства / MEDIATS» Програми ЄС ERASMUS+KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)», одним з партнерів якого є університет.

2. Відповідно до вимог Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської комісії, за правилами якого реалізуються усі пілотні освітні програми ERASMUS+KA2, для вступників цієї програми університетом у 2020 році подана конкурсна пропозиція на 14 бюджетних місць.

3. Грантовою Угодою вищезазначеного проєкту передбачено стажування студентів, що навчатимуться за програмою, у вузах-партнерах Нідерландів та Іспанії за рахунок коштів проєкту. За результатами стажування студенти, які виконають його програму, одержать міжнародний диплом медіатора.

4. ОПП «Медіація» затверджена Вченою радою університету 6 квітня 2020 р., протокол №3, наказом ректора університету №110 від 8 квітня 2020 р. та вперше вводиться в дію з 1 вересня 2020 р.

5. Згідно Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №977 від 11 липня 2019 р., ОПП «Медіація» буде акредитована в осінньому семестрі 2021/2022 навчального року.

6. ОПП «Медіація» складається із трьох змістових блоків: 30 кредитів ЄКТС передбачено для вивчення 7 обов’язкових правничих навчальних дисциплін, що вивчаються усіма магістрами-правниками факультету; 30 кредитів ЄКТС – на вивчення 9 спеціалізованих навчальних дисциплін блоку «Медіація»; 30 кредитів ЄКТС – на виробничу практику зі спеціальності «Медіація».

7. Особа, яка поступить на ОПП «Медіація» та успішно її закінчить, матиме у дипломі про одержану нею юридичну освіту наступний запис: Кваліфікація: Магістр. Право. Медіація.

8. Усі викладачі, які забезпечуватимуть викладання дев’яти спеціальних дисциплін блоку «Медіація», пройшли цільове підвищення професійної кваліфікації у лютому 2019 р. в Бізнес академії м. Бреда (Нідерланди), в Університеті ТУРІБА (м. Рига, Латвія) у грудні 2019 р. та у Католицькому університеті м. Мурсія (Іспанія) у січні 2020 р. загальним обсягом 9 кредитів та одержали відповідні посвідчення.

ОПП «Медіація»

Кваліфікація: Магістр. Право. Медіація