Конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів на 2021-2020 роки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Триває конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів на 2021-2022 роки, оголошений Міністерством освіти і науки України, Міністерством Європи та закордонних справ Франції, Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій Франції.

Прийом заявок триває до 15 липня 2020-го.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ.

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати:

• супровідний лист, адресований Міністерству освіти і науки України, на бланку установи-заявника, в довільній формі, із зазначенням назви спільного проекту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);

• заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від французького партнера допускається);

• лист-підтвердження від французького партнера (керівника проекту) на бланку установи-партнера, в довільній формі, на ім’я керівника установи-заявника, із зазначенням назви спільного проекту та зобов’язанням французької сторони щодо фінансового забезпечення впровадження проекту своїми науковцями (1 примірник; скан-копія допускається);

• акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проекту в довільній формі (1 примірник);

• CV українською та англійською мовами в довільній формі українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);

Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена заявка у форматі *.doc. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Етапи відбору:

 • перевірка документів на відповідність вимогам;
 • передача заявок на наукову експертизу;
 • проведення експертиз паралельно в обох країнах;
 • розгляд результатів експертизи Спільною українсько-французькою Комісією;
 • затвердження Спільною Комісією результатів конкурсу та переліку проектів, що отримають фінансування.

Критерії відбору:

 • наукова відповідність;
 • наукова якість та інноваційний характер проекту;
 • здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проект у життя;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу та підходу;
 • досвід участі у міжнародних проектах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проекті;
 • можливості практичного використання результатів проекту.

Фінансування

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення щодо продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік виконання проекту.

Кошти, що виділяються двома країнами, призначаються для надання додаткової допомоги групам дослідників. Ця допомога виражається в забезпеченні мобільності вчених і стосується короткотермінових поїздок (до одного місяця).

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проекту.

Джерело

Оксана Кіріяк

Оксана Кіріяк

заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків