Дисципліни вільного вибору

2020-2021

Зміст

кафедра публічного права

2 курсI семестр

Поліцейське право

Вдовічен В.А.

Реєстраційні процедури: практикум

Нестеренко Л.Б.

Оподаткування доходів фіз.осіб: правовий практикум

Бабін І.І.

Юридична психологія

Меленко О.В.

Державна служба

Федорук Н.С.

Вступ до медіації

Бартусяк П.І.

Конституційний захист прав людини

Білоскурська О.В.

3 курсI семестр

Захист прав споживачів фінансових послуг

Гаврилюк Р.О.

Податкове право

Вдовічена Л.І.

Муніципальне право

Білоскурська О.В.

Реєстраційні процедури: практикум

Нестеренко Л.Б.

Оподаткування доходів фіз. осіб: правовий практикум

Бабін І.І.

Екологічна безпека

Оксентій Л.Л.

4 курсI семестр

Митне право

Вдовічен В.А.

Судовий захист земельних прав

Козмуляк К.А.

1 курсII семестр

Правоохоронна діяльність

Ковбас І.І.

Юридичний практикум

Романюк І.І.

2 курсII семестр

Публічні послуги

Ковбас І.І.

Аграрне право: практичний аспект

Козмуляк К.А.

Запобігання корупції на публічній службі

Федорук Н.С.

Законодавчий процес: практикум

Войцеховський Н.В.

Юридичні інновації

Гаврилюк Р.О., Бартусяк П.І.

3 курсII семестр

Правові основи податкової оптимізації

Бабін І.І.

Аграрне право: практичний аспект

Козмуляк К.А.

Антидискримінаційне право

Крайній П.І.

Судовий захист земельних прав

Козмуляк К.А.

Децентралізація публічної влади

Войцеховський Н.В.

Юридичні інновації

Гаврилюк Р.О., Бартусяк П.І.

4 курсII семестр

Валютне право

Вдовічена Л.І.

Нотаріальний процес

Ковбас І.І.

Аргументація судового рішення

Меленко О.В.

Вирішення земельних спорів

Нестеренко Л.Б.

Правові основи податкової оптимізації

Бабін І.І.

кафедра приватного права

1 курсI семестр

Основи римського (цивільного) права

Захист особистих немайнових прав

2 курсI семестр

Корпоративне право

Захист від дискримінації в сфері праці

Відповідальність в трудовому праві

3 курсI семестр

Сімейне право

Договори в сфері нерухомості

4 курсI семестр

Договори в сфері надання фінансових послуг

Трудові спори

1 курсII семестр

Право на працю і гарантії його реалізації

2 курсII семестр

Договірні відносини в сфері надання послуг

Особливості регулювання праці окремих категорій працівників

3 курсII семестр

Управління персоналом

Правові аспекти звільнення працівника

4 курсII семестр

Право соціального захисту

Спадкове право

кафедра процесуального права

2 курсI семестр

Конституційне судочинство

Щербанюк О.В.

3 курсI семестр

СПД з адміністративних справ

Цибуляк-Кустевич А.С.

Досудовий процес (практикум)

Турман Н.О.

Окреме провадження в цивільному судочинстві

Татулич І.Ю.

4 курсI семестр

Адвокатська практика

Щербанюк О.В.

Господарський процес

Бутирська І.А.

1 курсII семестр

Судоустрій і судочинство

Цибуляк-Кустевич А.С.

2 курсII семестр

Судові експертизи

Остафійчук Л.А.

3 курсII семестр

СПД з кримінальних справ

Бутирська І.А.

Адмінітсративна юрисдикція місцевих загальних судів

Бзова Л.Г.

4 курсII семестр

СПД з цивільних справ

Татулич І.Ю.

Особливості судового розгляду окремих категорій цивільних справ

Гетманцев О.В.

кафедра кримінального права і криміналістики

2 курсI семестр

Антикорупційна культура

Тома М.Г.

Кримінологічний портрет злочинця

Гусар Л.В.

3 курсI семестр

Відповідальність за домашнє насильство

Стратій О.В.

Групова злочинність

Жаровська Г.П.

Призначення покарання

Ющик О.І.

4 курсI семестр

Заходи кримінально-правового впливу

Ющик О.І.

Кваліфікація злочинів

Шевчук А.В.

Проблеми кваліфікації службових злочинів

Тактика розслідування злочинів

Василова-Карвацька О.В.

International Anti-Corruption Online Course

Боднарук О.М.

2 курсII семестр

Загальна кримінологія

Гусар Л.В.

Кримінальна психологія

Гриндей Л.М.

Кримінальна ювенологія

Тома М.Г.

3 курсII семестр

Проблеми кваліфікації господарських злочинів

Тома М.Г.

Криміналістика

Василова-Карвацька О.В.

Кримінально-правова охорона нацбезпеки

Шевчук А.В.

Пробація в Україні

Ющик О.І.

Процесуальна діяльність прокурора: практикум

Василова-Карвацька О.В.

Судова медицина

Гриндей Л.М.

4 курсII семестр

Злочини проти миру і безпеки людства

Шевчук А.В., Тома М.Г.

Кримінальна віктимологія

Гусар Л.В.

Огляд місця події

Боднарук О.М.

Судові експертизи

Гриндей Л.М.

Транснаціональна злочинність

Жаровська Г.П.

кафедра людських прав

1 курсI семестр

Правнича логіка

Донченко О.П.

Захист прав дітей

Миронюк О.І.

2 курсI семестр

Історія вчень про людські права

Бунчук О.Б.

Тестологія: як успішно складати тести

Місевич С.В.

Право на повагу до приватного та сімейного життя

Миронюк О.І.

3 курсI семестр

Критичне мислення

Місевич С.В.

Право на охорону здоров’я

Заморська Л.І.

4 курсI семестр

Зловживання суб’єктивними правами

Савчук С.В.

Право на справедливий суд

Гураленко Н.А.

Людські права та Інтернет

Максимюк О.Д.

1 курсII семестр

Новітні людські права

Бунчук О.Б.

Право на свободу та особисту недоторканість

Заморська Л.І.

2 курсII семестр

Аналітичне мислення та аргументація

Місевич С.В.

Академічне письмо

Никифорак М.В.

3 курсII семестр

Звернення до ЄСПЛ: від заяви до рішення

Бунчук О.Б.

Військове право

Місевич С.В.

4 курсII семестр

Гендерна рівність і заборона дискримінації

Донченко О.П.

Людські права та бізнес

Максимюк О.Д.

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

2 курсI семестр

International grant system

Кирилюк Н.В.

ІТ-право

Маник А.З.

3 курсI семестр

Порядок та особливості звернення до ЄСПЛ

Чепель О.Д.

4 курсI семестр

Застосування поліграфа (детектора брехні) у діяльності правника

Меленко С.Г.

Особливості переговорного процесу в міжнародному праві

Гнатюк Т.М.

Органи міжнародного правосуддя

Карвацька С.Б.

1 курсII семестр

Захист прав дитини: міжнародний аспект

Гнатюк Т.М.

2 курсII семестр

Основи ораторського мистецтва

Меленко С.Г.

Захист інтересів держави в Міжнародному суді ООН

Порушник М.І.

3 курсII семестр

Права національних меншин у міжнародному праві

Торончук І.Ж.

Право міжнародних договорів

Карвацька С.Б.

4 курсII семестр

Міжнародне фінансове право

Вайцеховська О.Р.

Колізії законів у міжнародному приватному праві

Руденко О.В.

Правовий статус іноземців у Європейському Союзі

Задорожна С.М.

Особливості вирішення міжнародних спорів

Маник А.З.