ІV Міжнародна науково-практична конференція

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

16 жовтня 2020 р.

Мета Конференції

Пошук рішень з актуальних проблем реалізації судової реформи в Україні та обмін науковими результатами.

Конференція відбудеться 16 жовтня 2020 року.

Робочі мови Конференції

українська, англійська, німецька, російська.
У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу COVID-19, Конференція відбудеться в онлайн-режимі на платформі Zoom.

Для участі у Конференції необхідно до 10 жовтня:

👉 заповнити гугл-форму заявки на участь у Конференції;

👉 надіслати до оргкомітету тези доповідей на електронну пошту: confpravosud@gmail.com

Участь у конференції безкоштовна!!!

  • Актуальні питання функціонування системи судоустрою та регламентації статусу суддів.
  • Перспективи розвитку судового права та судового конституціоналізму в Україні.
  • Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні.
  • Верховний Суд: шлях до верховенства права в Україні.
  • Судова аргументація.
  • Реформа кримінальної юстиції.
  • Проблеми застосування процесуального законодавства України.
  • Європейський досвід організації судової влади: ідеї для України.
  • Нові виклики інституту адвокатури та прокуратури в Україні.

обсяг до 5 сторінок формату А4; поля – 2 см; шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Перший рядок: прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні).

Далі: науковий ступінь, посада, місце роботи (курс, факультет, місце навчання – для студентів та аспірантів); місто, країна (курсив, вирівняний по правій стороні).

Нижче (через один рядок): великими (прописними) літерами назва доповіді (напівжирний шрифт, вирівняний по центру).

Після тексту доповіді та списку

«Використані матеріали» (оформленого відповідно до ДСТУ 8302:2015) вказати відомості про наукового керівника: науковий ступінь, посада, ініціали прізвище.

До тез доповіді аспірантів додається рецензія наукового керівника (належним чином засвідчена).

Тези доповіді, відсканована рецензія наукового керівника (для авторів без наукового ступеня) надсилаються на е-mail: confpravosud@gmail.com

Ім’я файла та тема листа – прізвище автора, наприклад – Avtor_tezy.doc, Avtor_retsenzia.

Зразок оформлення тез доповіді

Зверніть увагу!!!

       Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у Конференції має бути підтверджено нашим повідомленням на надану Вами електронну адресу. Якщо впродовж трьох робочих після надсилання матеіалів Ви не отримали відповіді, будь ласка, зателефонуйте контактній особі.

       Подані матеріали буде опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямам та науковому рівню конференції, редакційно- технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміном подання.

Контактні особи

Бутирська Ірина Анатоліївна

+38 050 713 66 28

Бзова Лаура Георгіївна

+38 099 640 75 44
За результатами Конференції буде видано електронний збірник тез доповідей та розміщено на веб-сторінці кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

See you!